Sprungmarken
Suche
Suche

Geringe Löhne, miserable Unterkünfte und schlechte Arbeitsbedingungen: die Not von Zuwanderern wird manchmal ausgenutzt. Oft sind es sogar die eigenen Landsleute, die falsch beraten oder Wohnraum zu überdimensionierten Preisen anbieten. Mit der gemeinsamen Broschüre „Sie wollen in Frankfurt oder Offenbach leben und arbeiten?“ wollen die beiden Städte diesen Missständen gemeinsam begegnen.Im Folgenden finden Sie, die für Offenbach geltenden Informationen der Broschüre sowie das vollständige Dokument zum Download.

Bulgarisch (български)

РЕГИСТРАЦИЯ

Първата крачка при пристигането Ви във Офенбах e „Bürgerbüro“ (“Гражданското бюро“) в Офенбах. В рамките на една седмица сте длъжни да се регистрирате лично на валиден адрес, с потвърждение от наемодателят Ви и с документ за самоличност (задграничен паспорт или лична карта).

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

След като се регистрирате, поставете табелка с фамилното си име, написано четливо, на пощенската Ви кутия! Само така ще можете да получавате важната за Вас поща от различните институции.

В Германия е обичайно да получавате поща от различните държавни институции. От Вас се очаква да отговаряте на отправените към Вас запитвания. Ако не разбирате дадено писмо, обърнете се към доверено лице, за да Ви го преведе. Понякога то може да касае срокове за плащане на такси. Ако не платите навреме получавате първоначално, “предупреждение“ (“Mahnung“), след което върху сумата се начисляват лихви. Това не се отразява добре на Вашата репутация и на банковата Ви сметка.

Моля не допускайте пощенската Ви кутия да се препълни. В Германия се получават твърде много реклами, между които можете да пропуснете важни за Вас писма.

БАНКОВА СМЕТКА

В Германия Ви е необходима банкова сметка.

Без регистрация в Bürgerbüro не е възможно откриването на банкова сметка. Без банкова сметка не можете законно да извършите различни плащания.

Плащането в брой на наеми или заплати е необичайно за Германия. Често това е знак, че сте жертва на измама.

В случай, че трябва да плащате наема си в брой, изисквайте фактура.

АВТОМОБИЛ

Ако сте докарали автомобила си от България, трябва в рамките на три месеца да го регистрирате на новия Ви адрес в местния КАТ („Zulassungsstelle“).

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

ЖИЛИЩЕ

НАЕМ (MIETE)

За да наемете жилище, трябва да подпишете “договор за наем“ („Mietvertrag“). Той урежда правата и задълженията Ви на наемател. По правило наемодателят изисква “депозит“ („Kaution“), равняващ се максимум на 3 наема. Депозитът означава, че тези пари остават при наемодателя, докато Вие напуснете жилището. Получавате депозита обратно, ако при напускане на жилището сте изпълнили Вашите задължения по договора (примерно: ако не се налага ремонт или не дължите наеми).

Наемът се състои от: наем за обитаема площ („Kaltmiete“) + допълнителни разходи („Nebenkosten“) = наем с включени допълнителни разходи („Warmmiete“).

По правило се сключват и отделни договори за ток, вода, телефон и интернет. Цялата информация относно тези договори ще получите при регистрацията си в Bürgerbüro (Oфенбах).

Съблюдавайте срока за прекратяване на договора за наем (“Кündigungsfrist“).

Жилищата във Офенбах са скъпи. Договорът за наем се сключва директно с наемодателя (частно лице) или с домоуправителя на даден обект (фирма, администрация).

В Офенбах има и изгодни жилища, т. нар. “социални жилища“. За тях трябва да подадете молба в жилищната служба (“Wohnungsamt“). В Офенбах можете да подадете молба за “удостоверение за право на социално жилище“ („Wohnungsberechtigungs-schein“), ако преди това сте се регистрирали в Гражданското бюро (Bürgerbüro) в Oфенбах. Това удостоверение се издава след проверка на документите Ви, но Вие трябва сами да си намерите жилището.

Много хора наемат “стая“ или “легло“ чрез случайни контакти. В повечето случаи се касае за завишени цени и лошо качество.

Информирайте се предварително за ценовите диапазони.

Общовалидно е: не подписвайте документи веднага, ако не сте разбрали съдържанието им.

Ако условията за живеене не са наред, информирайте властите или дадена консултационна служба.

Вредно е и за здравето, ако много хора спят в едно помещение на матраци.

ПРАВИЛА, ЗА ДА НЕ ИЗПАДАТЕ
В КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ:

Съблюдавайте: Времето за почивка от 13:00 до 15:00 часа и от 22:00 до 6:00 часа.

Поддържайте чистотата в жилището и на стълбището, в градината, на улиците и на обществените места. Всеки може да допринесе за това.

Разделяне на отпадъците: Разделяйте битовите от био-отпадъци (хранителни отпадъци, растения), опаковки, хартия и стъкло. За всеки вид отпадъци има специални контейнери с лесна за разпознаване маркировка. Освен това има и отпадък, който не може да се изхвърля в обикновени контейнери – (Sperrmüll) (мебели, лампи и т.н.). Цялата информация може да намерите на интернет страниците на двата града.

Ползването на барбекю е позволено в градината Ви или на определените за това места в парковете. На балкона не е разрешено ползването на скара.

Правилното паркиране на автомобила Ви показва не само, уважение към останалите, а Ви спестява и пари, тъй като за грешно паркиране се налагат глоби.

ЗДРАВЕ

Всеки в Германия е длъжен по закон да има здравна осигуровка. Има два вида здравни каси: на държавното здравно осигуряване, като напр. АОК, DАК, и частни здравни каси. Те поемат разходите Ви за посещение при лекар и за престоя Ви в болнично заведение.

Ако сте осигурен с българска здравна застраховка, информирайте се кои медицински услуги тя Ви покрива в Германия.

Ако сте назначен с трудов договор при български работодател и работите за него в Германия, то тогава до две години тук е валидна Вашата “Европейска здравна застраховка“ (EHIC-карта). След това трябва да сключите немска здравна застраховка.

Европейското здравно застраховане важи във всички други случаи само 3 месеца и само при спешни медицински случаи. За всякакви други посещения при лекар заплащате лично! Цените са високи и това може да доведе до натрупване на дългове!

Ако имате дългове, обърнете се моля към някоя консултантска служба, която решава проблеми с дългове – (Schuldnerberatungsstelle).

КАК СЕ СКЛЮЧВА ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА?

Ако Вие или някой от семейството Ви работите с трудов договор в Германия за повече от 450 евро на месец, то тогава Вашият работдател носи отговорност за здравното Ви осигуряване.

Ако работите като самостоятелно заето лице, то Вие сам трябва да сключите държавна или частна здравна осигуровка. При доброволното държавно здравно осигуряване има минимални вноски. Можете да ги намерите на съответните страници на здравните каси в интернет. Голямото предимство на държавната здравна застраховка е, че при нея безплатно са застраховани и останалите членове на семейството.

С немската здравна осигуровка имате свободен избор на лекар и не трябва да плащате за здравните прегледи в лекарските кабинети. Изключение правят само прегледите, които здравната каса не покрива. Това трябва да бъде документирано писмено от лекуващия лекар.

Лекари, владеещи български език, може да намерите в Интернет
http://arztsuchehessen.de/.
В търсачката (Suchmaske) трябва да изберете лекарската специалност, населеното място и чуждите езици.

Ако напускате окончателно Германия - не се смята времето на отпуските – не забравяйте, да прекратите здравната си осигуровка и да се отпишете от училище. В противен случай трябва да продължите да плащате вноски.

Общовалидно е, че всеки договор трябва да се прекрати в рамките на договорените за това срокове. В противен случай трябва да продължите да плащате.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ,
АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН/A?

Studentische Poliklinik
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
вторник : 17:00-19:00 часа
сряда: 18:00-20:00 часа

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

РАБОТА

Подписали сте трудов договор за повече от 450 евро на месец? Тогава работодателят Ви трябва да Ви регистрира със съответните социални осигуровки (здравни-, пенсионни-, в случай на безработица или при злополука). Половината от вноските се заплащат от вас, а другата половина от вашичт работодадел.

В Германия има законна минимална работна заплата (9,35 евро бруто на час през 2020 r), а освен това и специфична за бранша минимална работна заплата, като например:

Строителство: 12,55 евро/час за помощник строител и 15,40 евро/час за специализиран строител

Почистване на сгради: 10,80 евро за вътрешно почистване и
14,10 евро за почистване на стъкла и фасади

Обгрижващия бранш: (грижи за възрастни хора) 11,35 евро/час

АКО ТЪРСИТЕ РАБОТА ТУК?

Съществуват различни начини за намиране на работа:

 • В интернет или търсачките за работа, като например:
  Трудовата борса на Агенцията по труда: jobboerse.arbeitsagentur.de
 • Местните агенции по труда, където можете да се регистрирате като търсещ работа
 • Фирмите за временна заетост – „Zeitarbeit Firmen”
 • Обявите за работа в пресата

Някои работодатели изискват документи за кандидатстване за работа. Една кандидатурата се състои от: мотивационно писмо, автобиография, фотокопия на свидетелствата за завършено образование и сертификати, препоръки от предишни работодатели, а понякога и превода на тези документи, ако са придобити в България. Има служби, които помагат при признаването на Вашите сертификати:

beramí berufliche Integration e.V. Франкфурт:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Netzwerk: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html

РЕГИСТРАЦИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
(GEWERBEANMELDUNG)

Много хора, които пристигат в Германия работят като самостоятелни предприемачи (Selbstständige). Това означава, че те имат малка фирма.

Съществува опасност така регистрираните да бъдат смятани за фиктивно самостоятелно заети лица. Това се счита за престъпление. “Фиктивно самостоятелно заето лице„ е лице, което има само един възложител „Auftraggeber” и получава указания за работа като един обикновен служител. За да не бъдете третирани като „фиктивно самостоятелно заети лица“, трябва например да имате няколко възложители и да договаряте сам поръчките си. Освен това сами трябва да плащате всички споменати осигуровки, регистрацията в Занаятчийската Камара или Индустриално-Търговската Камара, както и данъците (Steuer) във финансовата служба на града.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Тъй като се случва, работодателят да не Ви изплати заплатата, записвайте си работното време, работното място, дейността Ви и името на работодаделя. При неясности или проблеми на работното Ви място, можете да се обърнете към:

Beratungsstelle „Faire Mobilität“ Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Teл.: 069/15 34 52 31 (за контакт на български език)
Фaкс: 069/27 29 75 68
http://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

АКО НЕ НАМИРАТЕ РАБОТА

Възможно е да получите финансова помощ при безработица, ако са налице определени предпоставки. Решението по този въпрос се взема от компетентния Jobcenter след проверка на Вашите документи. Във всеки от градовете Офенбах както и в околността има съответно Jobcenter за хората, живеещи там.

ДЕЦА И СЕМЕЕН ЖИВОТ

ДЕТСКИ ДОБАВКИ (KINDERGELD)

За децата в Германия, които посещават още училище или се обучават в някаква професия, получавате “детски добавки“. За детските добавки можете да подадете молба в семейната каса ,Familienkasse“, където много точно се проверяват Вашите данни.

Адреси на семейни каси:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

ДЕТСКА ГРАДИНА (KINDERGARTEN)

Препоръка: Пратете децата си на детска градина преди да са навършили 6 години. Тук те ще научат по-бързо немски език и лесно ще намерят приятели.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

УЧИЛИЩЕ (SCHULE)

Посещаването на училище в Хесен е задължително. Всяко дете е длъжно да ходи 9 години на училище! В Германия посещаването на училище и учебниците са безплатни.

Моля запишете Вашето дете при:

Staatliches Schulamt für die Stadt Offenbach am Main
und den Kreis Offenbach
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stadthof 13 · 63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0

ОФЕРТИ ЗА СЕМЕЙСТВА (ANGEBOTE FÜR FAMILIEN)

Добре е да знаете: Съществуват разнообразни възможности за подпомагане на семейства и за хора във всякакви житейски ситуации, например консултации за бременни, консултации по въпросите на възпитанието, на образованието и квалификацията, консултации за самотни родители, за свободното време, съобразено с възрастта - от младежките години до дълбока старост. Тези инициативи са безплатни. Ползвайте ги!

Попитайте местната Служба за младежта (Jugendamt) или Службите за консултация на мигранти
(die Migrationsberatungsstellen).

ЕЗИК, СВОБОДНО, ВРЕМЕ

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Да живееш в Германия означава да говориш немски език. Научете немски език, колкото се може по-бързо.Така ще можете сами да уреждате Вашите проблеми и няма да зависите от другите. Вие самите най-добре можете да защитите собствените си интереси!

Има много възможности за изучаване на немски език.

Ако не говорите достатъчо добре немски език и трябва да ангажирате някого за писмен или устен превод, е добре точно да проверите: На кого поверявате личните си данни и информация за себе си? Познавате ли това лице? Имате ли му доверие?

Информация за институциите, предлагащи езикови курсове, можете да намерите тук:

Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ (DOLMETSCHERDIENSTE)

Ако подписвате договор с дадена фирма или служба и не го разбирате, е по-добре да вземете със себе си професионален преводач. Тези преводачи ще Ви струват пари, но можете да сте сигурен, че преводачите са независими и превеждат достоверно.

САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМИГРАНТКИ И ЕМИГРАНТИ

Организациите за мигранти са сигурен контакт, който представлява Вас и Вашите интереси. По правило тези организации си сътрудничат с местните власти и се ползват с доверието им. Освен това предлагат разнообразни културни прояви. В района на Офенбах се намират множество такива организации, някои от тях са:

Bulgaren in Offenbach e.V.
Българи в Офенбах
c/o Ali Karakale (Migrationsberatung der AWO)
Café Frieda, Linsenberg 10 · 63065 Offenbach
Тел.: 069 / 98194010
За контакт на български език:
г-жа Любов Касим
Тел.: 0176/61523778
Mail: bulgareninoffenbachyahoocom

РЕД И СИГУРНОСТ

ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ

Регионът Офенбах е интернационален. Тук живеят хора от цял свят. Всеки носи със себе си своята кутура и привички. Това прави животът тук интересен, но съвместното съжителство функционира само, когато всеки човек се отнася с уважение към останалите, съобразява се с тях и спазва и следва основните правила и закони тук. Това означава да преосмисли понякога поведенческия модел от родната си страна, когато е на обществено място, вкъщи или в градския транспорт.

Внимавайте при сваляне на файлове (филми, музика и т.н.) от интернет като съблюдавате авторското право. Всичко, което не е обозначено с „безплатно“, се заплаща и при неспазване има юридически последствия. Aдвокати с български език ще намерите в интернет.

Обърнете внимание на специалността: Трудово право, Семейно право, Право на наемане, Училищно право, и т.н, тъй като не всеки адвокат е в състояние да ви консултира по всички правни теми.

АВАРИЙНИ СЛУЖБИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ
(NOTDIENSTE UND NOTRUFNUMMERN)

110 Полиция
112 Пожарна и Бърза помощ

-www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Обществен транспорт в региона
(Öffentliche Verkehrsmittel in der Region):
www.rmv.de

ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО НАСАЛЕНО МЯСТО
ИЛИ ЗАВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА

Ако се местите в друг град или напускате окончателно Германия трябва да се отпишете в съответно в Гражданското бюро (Bürgerbüro) на Офенбах. Проверете също така кои договори трябва да прекратите предварително.

Griechisch (Ελληνικά)

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το πρώτο βήμα μετά την άφιξή σας στο Όφφενμπαχ, σας οδηγεί στο „Bürgerbüro“ (OF) (ΚΕΠ του Όφφενμπαχ ). Εκεί πρέπει να δηλωθείτε με προσωπική παρουσία εντός μιας εβδομάδας, με μία ισχύουσα διεύθυνση, μια βεβαίωση από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος (Wohnungsgeberbestätigung) και ένα έγγραφο προσωπικών στοιχείων (διαβατήριο ή ταυτότητα).

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

Τοποθετήστε μετά τη δήλωση κατοικίας το όνομά σας ευανάγνωστα στο γραμματοκιβώτιο. Μόνο έτσι μπορείτε να λαμβάνετε σημαντική αλληλογραφία από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στη Γερμανία συνηθίζεται να λαμβάνει κανείς συχνά αλληλογραφία από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Κατά κανόνα πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες π.χ. να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Εάν δεν καταλαβαίνετε την επιστολή, απευθυνθείτε για τη μετάφραση της σε ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να πληρωθούν κάποια τέλη. Εάν δεν πληρωθούν έγκαιρα, θα λάβετε καταρχάς μια „ενημέρωση“ με αυξημένο το οφειλόμενο ποσό. Αυτό δεν είναι καλό για την αξιοπιστία σας, καθώς επίσης και για το ύψος του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Παρακαλώ αποφύγετε να έχετε ένα γεμάτο γραμματοκιβώτιο. Στη Γερμανία λαμβάνει κανείς πολλά διαφημιστικά, το γραμματοκιβώτιο γι΄ αυτόν το λόγο γεμίζει και έτσι μπορεί να παραβλεφθούν σημαντικά γράμματα.

ΤΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Στη Γερμανία χρειάζεστε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Χωρίς δήλωση κατοικίας στο ΚΕΠ, δεν μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό. Χωρίς ένα τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορείτε να διενεργήσετε νόμιμα πολλές πληρωμές.

Πληρωμές του ενοικίου ή του μισθού με μετρητά δεν συνηθίζεται στη Γερμανία. Συχνά τέτοιου είδους πληρωμές είναι μία ένδειξη ότι είστε θύμα απάτης.

Στην περίπτωση που πρέπει να πληρώσετε το ενοίκιο σας με μετρητά, ζητήστε οπωσδήποτε μια απόδειξη.

ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ

Εάν φέρετε το αυτοκίνητό σας από την πατρίδα σας, πρέπει να το δηλώσετε εντός τριών μηνών με τη νέα σας διεύθυνση στην τοπική „Υπηρεσία ταξινόμησης και αδειοδότησης οχημάτων“.

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main – Bernardbau
(ΚΕΠ Όφφενμπαχ)
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΟ (MIETE)

Για να νοικιάσετε μια κατοικία υπογράφετε ένα „μισθωτήριο συμβόλαιο“. Αυτό ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ενοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης απαιτεί κατά κανόνα μια „εγγύηση“ (το ανώτατο 3 ενοίκια χωρίς να υπολογίζει τα κοινόχρηστα). Εγγύηση σημαίνει, ότι αυτά τα χρήματα παραμένουν στον ιδιοκτήτη, μέχρι να φύγετε από την κατοικία. Την εγγύηση θα σας την επιστρέψει, όταν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, κατά τη μετακόμισή σας από την κατοικία (ενδεχομένως πρέπει να ανακαινίσετε το διαμέρισμα, αν το είχατε παραλάβει ανακαινισμένο, αν οφείλετε ενοίκια).

Το ενοίκιο αποτελείται από το „ενοίκιο για την κατοικία“ (= καθαρό ενοίκιο) + „κοινόχρηστα“ (όλα μαζί = μικτό ενοίκιο).

Κατά κανόνα πραγματοποιούνται πρόσθετα συμβόλαια για ρεύμα, νερό, τηλεφωνική σύνδεση, διαδίκτυο. Όλες τις πληροφορίες για θέματα ενοικίου, θα τις λάβετε κατά τη δήλωση στο ΚΕΠ Όφφενμπαχ και στο ΚΕΠ Φρανκφούρτης.

Προσέξτε την „προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης ενοικίασης“ στο συμβόλαιό σας!

Οι κατοικίες στη Όφφενμπαχ είναι ακριβές. Η σύμβαση μίσθωσης συνάπτεται αποκλειστικά με τον ιδιοκτήτη (ιδιώτης) ή με το διαχειριστή της πολυκατοικίας (διοίκηση, εταιρεία).

Στο Όφφενμπαχ υπάρχουν και φτηνές κατοικίες, οι λεγόμενες „κοινωνικές κατοικίες“. Για αυτές πρέπει κανείς να „υποβάλει αίτηση“ στην υπηρεσία στέγασης. Στο Όφφενμπαχ μπορεί κανείς να υποβάλει την αίτηση για ένα „πιστοποιητικό δικαιώματος στέγασης“ (Wohnungsberechtigungsschein), εάν έχει προηγουμένως δηλωθεί στο ΚΕΠ του Όφφενμπαχ. Το πιστοποιητικό δικαιώματος στέγασης, χορηγείται μετά την εξέταση των δικαιολογητικών. Με αυτό πρέπει κανείς να ψάξει μόνος του για να βρει μια κατοικία.

Πολλοί άνθρωποι νοικιάζουν μέσω ενός γνωστού προσώπου επαφής, ένα „δωμάτιο“ ή ένα „κρεβάτι“. Αυτά είναι συχνά υπερβολικά ακριβά και κάποιες φορές η ποιότητα είναι κακή.

Πληροφορηθείτε για λογικές τιμές.

Γενικά ισχύει: μην υπογράφετε τίποτα αμέσως εάν δεν το καταλαβαίνετε.

Εάν οι όροι στέγασης δεν είναι εντάξει, ενημερώστε μια υπηρεσία ή ένα κέντρο παροχής συμβουλών.

Είναι επίσης επιβλαβές για την υγεία, όταν πολλοί άνθρωποι κοιμούνται σε στρώματα σε ένα δωμάτιο!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ:

Τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας από 1.00 το μεσημέρι έως τις 3.00 το απόγευμα και από τις 10.00 το βράδυ έως 6:00 το πρωί.

Διατηρείτε την καθαριότητα στην κατοικία και στο κλιμακοστάσιο, στο οικόπεδο, στις οδούς και στους δημόσιους χώρους. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει κάτι σε αυτό.

Διαχωρισμός απορριμμάτων: Διαχωρίστε τα οικιακά απορρίμματα από τα οργανικά απορρίμματα, τις συσκευασίες από χαρτί και το γυαλί. Για κάθε είδος απορριμμάτων, υπάρχουν ειδικά δοχεία με εμφανείς ενδείξεις. Επιπρόσθετα υπάρχουν τα ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα, λάμπες κλπ για ιδιωτικά νοικοκυριά). Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες των δύο πόλεων.

Το μπάρμπεκιου στη σχάρα επιτρέπεται στον κήπο ή σε καθορισμένα σημεία σε πάρκα. Δεν πρέπει να ψήνει κανείς στο μπαλκόνι.

Το σωστό παρκάρισμα του αυτοκινήτου, δεν δείχνει μόνο σεβασμό προς τους συνανθρώπους, αλλά σας εξοικονομεί και χρήματα, αφού το λανθασμένο παρκάρισμα τιμωρείται.

ΥΓΕΙΑ

Στη Γερμανία πρέπει κάθε άνθρωπος να έχει μια „ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης“. Υπάρχουν πολλά δημόσια ταμεία ασφάλισης υγείας, π.χ. AOK, DAK, και επίσης ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης υγείας. Το ταμείο ασφάλισης πληρώνει τις ιατρικές επισκέψεις και τις νοσηλείες σε νοσοκομεία.

Εάν μεταφέρετε μια ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τη χώρα προέλευσής σας, ενημερωθείτε ποια ιατρική περίθαλψη καλύπτει η ασφάλιση αυτή στη Γερμανία.

Έχετε προσληφθεί με σύμβαση εργασίας από έναν εργοδότη στη χώρα προέλευση σας και είστε εργαζόμενος για λογαριασμό του στη Γερμανία; Τότε ισχύει η „ευρωπαϊκή ασφάλιση υγείας“ σας (κάρτα EHIC) εδώ, μέχρι και για δύο χρόνια. Στη συνέχεια πρέπει να συνάψετε μια Γερμανική ασφάλιση υγείας.

Η ευρωπαϊκή ασφάλιση υγείας ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μόνο για τρείς μήνες και μόνο για ιατρικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Για όλες τις άλλες ιατρικές επισκέψεις αναλαμβάνει κανείς μόνος του τις δαπάνες! Τα έξοδα είναι ψηλά. Τις περισσότερες φορές δημιουργούνται έτσι χρέη!

Σε περίπτωση που έχετε χρέη, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο παροχής συμβουλών για χρεοφειλέτες.

ΠΏΣ ΣΥΝΆΠΤΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΙΑ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΥΓΕΊΑΣ;

Εάν εσείς ή ένα μέλος της οικογένειάς σας εργάζεστε με σύμβαση εργασίας στη Γερμανία, για περισσότερα από 450 Ευρώ το μήνα, συνάπτει ο εργοδότης την ασφάλιση υγείας σας.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να συνάψετε εσείς μία ασφάλιση υγείας είτε σε ιδιωτικό είτε στον δημόσιο φορέα. Για την εθελοντική ασφάλιση υγείας στο δημόσιο φορέα, υπάρχουν ελάχιστα ποσά, που πρέπει να καταβάλλονται. Αυτά τα ποσά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα των ταμείων υγείας. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του δημόσιου ασφαλιστικού ταμείου υγείας είναι η δωρεάν συνασφάλιση μελών της οικογένειας.

Με μια γερμανική ασφάλιση υγείας έχετε ελεύθερη επιλογή ιατρών και δεν χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα στο ιατρείο για ιατρικές εξετάσεις. Εξαίρεση αποτελούν εξετάσεις, που δεν καλύπτει το ασφαλιστικό σας ταμείο, πράγμα όμως που πρέπει ο γιατρός να το τεκμηριώσει γραπτώς.

Γιατροί που μιλούν τη γλώσσα σας θα βρείτε στο Internet στο
http://arztsuchehessen.de/arztsuche
Στη μάσκα αναζήτησης πρέπει να επιλέξετε „ειδικότητα“, „γεωγραφικά δεδομένα“ και „ξένες γλώσσες“.

Εάν εγκαταλείψετε τη Γερμανία - όχι για διακοπές -, μη ξεχάσετε να ξεδηλωθείτε από την ασφάλιση υγείας σας (και από το σχολείο). Διαφορετικά η ασφάλιση υγείας εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να συνεχίσετε να την πληρώνετε.

Γενικά ισχύει: κάθε συμβόλαιο πρέπει να καταγγέλλεται μέσα στις συμφωνηθείσες προθεσμίες καταγγελίας, διαφορετικά πρέπει να εξακολουθείτε να το πληρώνετε.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ
ΕΆΝ ΔΕΝ ΕΊΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΙ;

Studentische Poliklinik (Φοιτητική Πολυκλινική)
Zeil 5
60313 Frankfurt am Main
Κάθε Τρίτη 17:00 -19:00
Τετάρτες 18:00 -20:00

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπογράψατε μια σύμβαση εργασίας, βάσει της οποίας κερδίζετε περισσότερα από 450 Ευρώ το μήνα; Τότε πρέπει ο εργοδότης σας να σας δηλώσει στην κοινωνική ασφάλιση (στα ταμεία υγείας, φροντίδας, ανεργίας, σύνταξης και ατυχήματος). Εσείς πληρώνετε τις μισές εισφορές, τις άλλες μισές τις πληρώνει ο εργοδότης.

Στη Γερμανία υπάρχει ένας νόμιμος κατώτατος μισθός (9,35 Ευρώ μεικτά το 2020) και εκτός τούτου, συγκεκριμένοι ανά κλάδο κατώτατοι μισθοί, για παράδειγμα:

Oικοδομικός κλάδος: 12,55 Ευρώ για βοηθούς οικοδόμους και
15,40 Ευρώ για εξειδικευμένους εργάτες
οικοδομών.

Καθαρισμός κτιρίων: 10,80 Ευρώ για εσωτερικό καθαρισμό και
14,10 Ευρώ για καθαρισμό υαλοπινάκων και
προσόψεων.

Κλάδος περίθαλψης: 11,35 Ευρώ

ΨΆΧΝΕΤΕ ΕΔΏ ΕΡΓΑΣΊΑ;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρείτε εργασία:

 • Στο διαδίκτυο μέσω πυλών εργασίας, για παράδειγμα η ηλεκτρονική αγορά εργασίας του „ Γραφείου Εργασίας“:
  http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
 • Το τοπικό „ Γραφείο Εργασίας “, στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε άνεργος, αναζητών θέση εργασίας.
 • „Εταιρείες μερικής απασχόλησης“
 • Εφημερίδες

Μερικοί εργοδότες ζητούν „δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση για πρόσληψη“. Μια „αίτηση πρόσληψης“ αποτελείται από μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένα βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και εξειδικεύσεων, πιστοποιητικά εργασίας και τις περισσότερες φορές και τις μεταφράσεις τους, εάν αυτά αποκτήθηκαν σε μια άλλη χώρα εκτός Γερμανίας. Υπάρχουν κέντρα, που βοηθούν στην αναγνώριση των πτυχίων σας:

beramí:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
Δίκτυο IQ: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html

ΔΉΛΩΣΗ ΈΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
(GEWERBEANMELDUNG)

Πολλοί άνθρωποι που έρχονται στη Γερμανία, εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε μια δική σας μικρή επιχείρηση.

Υπάρχει ο κίνδυνος, να θεωρηθείτε „εικονικός ελεύθερος επαγγελματίας“. Αυτό είναι μια αξιόποινη πράξη! „Εικονικός ελεύθερος επαγγελματίας“ είναι κάποιος, που έχει μόνο έναν παραγγελιοδότη (κάποιος που του δίνει δουλειές) και παίρνει εντολές σαν ένας κανονικός υπάλληλος. Για να μη θεωρηθείτε „εικονικός ελεύθερος επαγγελματίας“, πρέπει π.χ. να έχετε περισσότερους παραγγελιοδότες και να διαπραγματεύεστε πάντα ο ίδιος τις παραγγελίες. Επίσης και όλες τις αναφερθείσες ασφάλειες δήλωση στο βιοτεχνικό επιμελητήριο ή στο βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο, καθώς επίσης φόρους πρέπει να πληρώνετε μόνοι σας.

ΣΧΈΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένας εργοδότης δεν σας πληρώνει το μισθό σας. Κρατάτε γι΄ αυτό σημειώσεις με τις ημερήσιες ώρες εργασίας, τον τόπο που εργάζεστε, τη δουλειά που εκτελείτε και τον εργοδότη. Σε περιπτώσεις ανασφάλειας και προβλημάτων σχετικά με τη σχέση εργασίας σας απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο, ο οποίος μπορεί να σας συμβουλεύσει σε θέματα εργατικού δικαίου.

ΕΆΝ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ

Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείτε να λάβετε οικονομική βοήθεια ακόμη και σε περίπτωση ανεργίας. Αρμόδιο για τη σχετική απόφαση είναι το κέντρο εργασίας, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών σας. Κέντρα εύρεσης εργασίας υπάρχουν στη Όφφενμπαχ και στις γειτονικές διοικητικές περιφέρειες για όσους κατοικούν εκεί.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

ΕΠΊΔΟΜΑ ΤΈΚΝΩΝ (KINDERGELD)

Για παιδιά που πηγαίνουν ακόμη σχολείο ή εκπαιδεύονται μαθαίνοντας κάποιο επάγγελμα, λαμβάνετε στη Γερμανία επίδομα τέκνων. Για το επίδομα τέκνων μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο οικογενειακό ταμείο παροχής επιδομάτων, όπου όμως τα στοιχεία ελέγχονται με μεγάλη ακρίβεια.

Διευθύνσεις των οικογενειακών ταμείων:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ (KINDERGARTEN)

Συμβουλή: Στείλτε τα παιδιά σας σε έναν παιδικό σταθμό εάν είναι κάτω των 6 ετών. Εδώ μαθαίνουν ταχύτερα γερμανικά και αποκτούν γρήγορα φίλους.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Τηλ.: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

ΣΧΟΛΕΊΟ (SCHULE)

Στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης ισχύει η υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε παιδί πρέπει να πάει 9 χρόνια στο σχολείο! Η φοίτηση στο σχολείο και τα βιβλία είναι δωρεάν στη Γερμανία.

Παρακαλούμε, δηλώστε το παιδί σας στο:

Staatliches Schulamt für die Stadt Offenbach am Main
und den Kreis Offenbach
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stadthof 13 · 63065 Offenbach
Τηλ.: 069 / 80053 0

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ (ANGEBOTE FÜR FAMILIEN)

Είναι καλό να γνωρίζετε: Υπάρχουν αναρίθμητες προσφορές για οικογένειες και ανθρώπους σε όλες τις περιστάσεις της ζωής, για παράδειγμα παροχή συμβουλών εγκυμοσύνης, παροχή συμβουλών για την ανατροφή των παιδιών, στο πεδίο εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, για γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς σύντροφο, κατάλληλη ψυχαγωγία ανά ηλικία, για νέους εως ηλικιωμένους. Αυτές οι προσφορές είναι δωρεάν. Χρησιμοποιήστε αυτές τις προσφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε στην τοπική υπηρεσία νέων ή στα κέντρα παροχής συμβουλών μετανάστευσης
για την κατάλληλη προσφορά για σας.

ΓΛΩΣΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

Το να ζεις στη Γερμανία, σημαίνει πως πρέπει να μιλάς γερμανικά. Μάθετε τη γερμανική γλώσσα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Τότε θα μπορείτε να διεκπεραιώνετε οι ίδιοι τις υποθέσεις σας και δεν θα εξαρτάστε από άλλους ανθρώπους. Θα εκπροσωπείτε οι ίδιοι τα συμφέροντά σας, όσο το δυνατόν καλύτερα!

Υπάρχουν πολλές προσφορές για μαθήματα γερμανικής γλώσσας!

Εάν δεν μιλάτε αρκετά καλά γερμανικά και θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον για μια μετάφραση ή διερμηνεία, πρέπει να εξετάσετε με ακρίβεια: Σε ποιόν δίνετε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας; Γνωρίζετε αυτό το άτομο; Εμπιστεύεστε αυτό το άτομο.

Πληροφορίες για σχολές εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας θα βρείτε στο διαδίκτυο:

Στο Όφφενμπαχ αμ Μάιν
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Εάν υπογράφετε μια σύμβαση με μια επιχείρηση ή με μια υπηρεσία και δεν την καταλαβαίνετε , είναι καλύτερα να πάρετε μαζί σας, ένα αναγνωρισμένο διερμηνέα. Αυτοί οι διερμηνείς κοστίζουν χρήματα. Μπορείτε όμως τότε να είστε βέβαιοι, ότι οι διερμηνείς είναι ανεξάρτητοι και μεταφράζουν με ακρίβεια.

ΑΥΤΟΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ

Οι Οργανώσεις μεταναστών είναι συχνά αξιόπιστοι αρμόδιοι, να εκπροσωπήσουν εσάς και τα συμφέροντά σας. Κατά κανόνα συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες και έχουν την εμπιστοσύνη τους. Επιπλέον παρέχουν ποικίλες πολιτιστικές προσφορές. Στην περιοχή Όφφενμπαχ υπάρχουν πολλές τέτοιες οργανώσεις. Ακολούθως αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από αυτές:

Griechisch Orthodoxe Kirchengemeinde
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία „Αγίων Πάντων“
Όφφενμπαχ αμ Μάϊν
Gersprenzweg 42 · 63071 Offenbach am Main
Τηλ: 069 / 87876930

Griechische Gemeinde Offenbach & Umgebung e.V
Ελληνική Κοινότητα Όφφενμπαχ αμ Μάϊν και περιχώρων α.Σ.
Speyerstr. 7 · 63065 Offenbach am Main
Τηλ: 069 / 884176
Φαξ: 069 / 884176
Μέιλ: vorstandgg-offenbachde
http://www.gg-offenbach.de

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΙ ΝΌΜΟΙ

Η περιοχή Όφφενμπαχ είναι διεθνής. Εδώ ζουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Καθένας μεταφέρει την κουλτούρα του και τις συνήθειές του. Αυτό κάνει τη ζωή εδώ ενδιαφέρουσα. Αλλά η συμβίωση λειτουργεί μόνο, όταν κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται στους άλλους με σεβασμό , τους υπολογίζει και σέβεται και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες και νόμους που ισχύουν εδώ. Αυτό σημαίνει μερικές φορές, ότι πρέπει να επανεξετάζει κανείς συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς από την πατρίδα σε δημόσιους χώρους, στο σπίτι του ή στην οδική κυκλοφορία.

Προσοχή κατά το κατέβασμα δεδομένων (ταινιών, μουσικής κλπ) από το διαδίκτυο: προσέξτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι δεν χαρακτηρίζεται σαν „δωρεάν“, κοστίζει χρήματα και πολύ συχνά διώκεται νομικά. Δικηγόρους με επικοινωνία στη μητρική σας γλώσσα, θα βρείτε στο διαδίκτυο.

Προσέξτε την ειδικότητα: εργατικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο μισθώσεων/ενοικιάσεων, εκπαιδευτικό δίκαιο κλπ διότι, δεν μπορεί κάθε δικηγόρος να παρέχει συμβουλές, σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΊ ΑΡΙΘΜΟΊ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ
(NOTDIENSTE UND NOTRUFNUMMERN)

110 Αστυνομία
112 Πυροσβεστική και Πρώτες Βοήθειες

– https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Δημόσια συγκοινωνιακά μέσα στην περιοχή:
(Öffentliche Verkehrsmittel in der Region): www.rmv.de

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΌΜΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΎ

Εάν μετακομίσετε σε μια άλλη πόλη ή εγκαταλείψετε τη Γερμανία, πρέπει να δηλώσετε την αλλαγή διεύθυνσης στο ΚΕΠ Φρανκφούρτης ή στο ΚΕΠ Όφφενμπαχ. Εξετάστε επίσης, ποια συμβόλαια πρέπει να καταγγείλετε.

Italienisch (Italiano)

Registrazione

Il primo passo all‘arrivo ad Offenbach è quello che vi condurrà all‘Ufficio Pubblico della Città („Bürgerbüro“ ad Offenbach). Lì dovrete registrarvi personalmente entro una settimana con un indirizzo valido, conferma del locatore (Wohnungsgeberbestätigung) e un documento d‘identità (passaporto o carta d‘ identità).

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città di Offenbach sul Meno (Bürgerbüro)
Kaiserstraße 39 63065 Offenbach

Dopo la vostra registrazione, applicate il vostro nome ben leggibile sulla vostra cassetta postale. Solo in questo modo potrete ricevere le importanti comunicazioni delle autorità. In Germania è normale ricevere la posta inviata da diverse autorità. Di norma siete tenuti ad attivarvi, ad esempio per rispondere alle domande. Se non comprendete la lettera, fatela tradurre da una persona di vostra fiducia. A volte è necessario addirit-tura pagare delle tasse. Se non vengono pagate puntualmente entro breve, si ricevono dei solleciti, con un aumento dell‘importo. Questo non è una cosa positiva per la vostra reputazione né per i vostri risparmi. Evitate che si riempia la vostra cassetta postale. In Germania si riceve molta pubblicità, che riempie la cassetta postale. Questo e´ spesso causa per cui le lettere importanti non vengano viste.

CONTO
In Germania avete bisogno di un conto corrente bancario.
Senza registrazione all‘ufficio anagrafe non è possibile aprire nessun conto corrente. Senza un conto corrente bancario non potrete effettuare regolarmente molti pagamenti.
In Germania non è consuetudine pagare gli affitti o gli stipendi in contanti. Questi sono spesso segno che siete stati vittime di una truffa.
Nel caso in cui dobbiate pagare l‘affitto in contanti, richiedere assolutamente una ricevuta.

APPARTAMENTO

AFFITTO
Per affittare un appartamento dovrete stipulare un contratto di locazione. Questo regolerà i vostri diritti e i vostri doveri quali locatari. Il locatore richiede di norma una cauzione, pari al massimo a 3 canoni mensili escluse le spese di riscaldamento. Il termine cauzione indica che questa somma di denaro rimarrà presso il locatore fino a che non abbandonerete l‘appartamento. La cauzione vi verrà restituita se, al momento di abbandonare l‘appartamento, avrete adempiuto ai vostri obblighi (ad esempio lavori di restauro, canoni arretrati).

L‘importo dell‘affitto è composto da: „affitto dei locali“
(= canone di affitto escluse le spese di riscaldamento) + „costi
accessori“ = canone di affitto comprese le spese di riscaldamento.
Di norma è necessario stipulare dei contratti separati per elettricità, acqua, collegamento telefonico, internet. Tutte le informazioni in merito sono ottenibili al momento della registrazione presso l‘Ufficio Relazioni con il Pubblico („Bürgerbüro“ a Offenbach).
Tenete conto del termine di disdetta del vostro contratto!
Gli appartamenti a Offenbach sono costosi. Stipulate un contratto di locazione esclusivamente con il locatore (privato) o l‘amministrazione immobiliare (ente, azienda).
A Offenbach vi sono anche appartamenti convenienti, i cosiddetti appartamenti sociali. Per questi è necessario presentare una richiesta presso l‘ufficio alloggi. A Offenbach è possibile presentare la richiesta per un certificato di diritto all‘alloggio dopo essersi registrati presso l‘ufficio anagrafe di Offenbach. Il certificato di diritto all‘alloggio viene assegnato dopo la verifica delle documentazioni. Con esso è necessario cercare personalmente un appartamento.

Molte persone ottengono una stanza o un letto tramite una persona di contatto. Questi sono spesso più costosi del dovuto e di qualità spesso scadente.
Informatevi in merito ai prezzi corretti.
In generale vale quanto segue: non firmate niente fino a che non avete compreso tutto.
Se le condizioni dell‘appartamento non sono in ordine, informate un‘autorità o un ente di consulenza.
È anche pericoloso per la salute che molte persone dormano su dei materassi in una stanza!

ECCO ALCUNE REGOLE PER EVITARE I CONFLITTI:

Rispettare i periodi di riposo dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle ore 22:00 alle 6:00.

Mantenete la pulizia nell‘appartamento e nelle scale, sul terreno, nelle strade e nei luoghi pubblici. Ognuno può contribuire.

Differenziazione dei rifiuti: separate i rifiuti domestici dai rifiuti organici, dagli imballaggi, dalla carta e dal vetro. Per ogni tipo di rifiuto vi è uno speciale contenitore con delle denominazioni semplici da identificare. Vi sono inoltre i rifiuti ingombranti (mobili, lampade, ecc. per le abitazioni private). Tutte le informazioni sono reperibili in internet, sui siti web delle due città.

Il barbecue è permesso in giardino o nei parchi appositamen-te attrezzati. Il barbecue non è ammesso sul balcone.

L‘auto parcheggiata correttamente non solo è segno di rispetto per gli altri, ma vi consente anche di risparmiare denaro, in quanto il parcheggio errato è punibile.

SALUTE

In Germania ogni persona deve avere un‘assicurazione sanitaria. Vi sono numerose casse malattie pubbliche – ad esempio AOK, DAK – o anche private. La Cassa Mutua paga le visite mediche e i ricoveri ospedalieri.
Se avete un‘assicurazione sanitaria stipulata nel vostro Paese d‘origine, informatevi di quale copertura sanitaria vi garantisca in Germania.
Siete assunti con un contratto di lavoro da un datore di lavoro nel vostro Paese d‘origine e svolgete il vostro lavoro in Germania? Allora per voi qui vale fino a due anni l‘assicurazione sanitaria europea (tessera EHIC). Successivamente dovrete stipulare un‘assicurazione sanitaria tedesca. L‘assicurazione sanitaria europea vale in tutti gli altri casi solo per tre mesi o solo per le emergenze mediche. Per tutte le altre visite mediche è necessario pagare privatamente! I costi sono elevati. In alcuni casi generano dei debiti!
Se avete dei debiti, vi preghiamo di rivolgervi all‘ente di consulenza per debitori.

COME SI STIPULA UN‘ASSICURAZIONE SANITARIA?

Se voi – o un vostro familiare – lavorate in Germania con un contratto di lavoro di importo superiore a 450 euro al mese, il vostro datore di lavoro stipulerà la vostra assicurazione sanitaria.
Se lavorate autonomamente dovrete stipulare personalmente un‘assicurazione sanitaria con una Cassa Mutua pubblica o con una Assicurazione privata. Per l‘assicurazione sanitaria pubblica esistono premi mensili minimi, riportati e reperibili sulle pagine web delle varie Società d’Assicurazione. Un grande vantaggio della cassa malattia pubblica è la coassicurazione gratuita dei membri della famiglia.
Con un‘assicurazione sanitaria tedesca potete scegliere liberamente il medico e non dovete pagare nulla nello studio medico per le visite sanitarie. Fanno eccezione le visite non coperte dalla vostra cassa malattia. Queste devono però essere documentate per iscritto dal medico.
Troverete dei medici con competenza nella vostra lingua in internet, alla pagina http://arztsuchehessen.de/.
Nella maschera di ricerca dovete scegliere la specializzazione, le
indicazioni del luogo e le lingue straniere.
Se lasciate la Germania – ad eccezione che per i viaggi turistici – non dimenticate di disdire personalmente la vostra assicurazione sanitaria (e la scuola). In caso contrario l‘assicurazione sanitaria proseguirà e sarete tenuti a pagare.
In generale vale quanto segue: ogni contratto deve essere disdetto entro il termine di disdetta concordato, in caso contrario sarete tenuti a continuare a pagare.

COSA POTETE FARE SE NON SIETE ASSICURATI SULLA SALUTE?

Studentische Poliklinik
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
Dienstags 17:00 bis 19:00 Uhr
Mittwochs 18:00 bis 20:00 Uhr

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St.Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
0152 09291775
069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
Wilhelm-Eppstein-Straße 2, 60431 Frankfurt
069 297208740

LAVORO

Avete sottoscritto un contratto di lavoro nel quale guadagnate oltre 450 euro al mese? Il datore di lavoro è qui tenuto a mettervi in regola per quanto concerne Previdenza Sociale e Invalidità, Cassa integ-razione (disoccupazione), Cassa Mutua e per cure a lungo termine, nonché per l’Infortunistica). Il dipendente contribuisce con la metà dell’importo del premio, mentre il datore di lavoro apporta l’altra metà.

In Germania vi è un salario minimo previsto dalla legge
(9,35 euro lordi con decorrenza dal 2020), oltre a salari minimi settoriali, ad esempio:

Settore edile: 12,55 euro per i manovali, 15,40 euro per i muratori specializzati.

Pulizia degli edifici: 10,80 euro per le pulizie interne, 14,10 euro per le pulizie di vetrate e facciate

Settore assistenziale: 11,35 euro

STATE CERCANDO LAVORO?

Vi sono molti modi per trovare lavoro:Vi sono molti modi per trovare lavoro:

 • In internet tramite gli appositi portali, ad esempio la borsa del lavoro dell‘agenzia del lavoro: http://jobboerse.arbeitsagentur.de 
 • L‘agenzia del lavoro locale, presso la quale potete registrarvi come disoccupati
 • Le agenzie di lavoro interinale
 • I giornali

Alcuni datori di lavoro richiedono dei documenti di candidatu-ra per l‘assunzione. Una candidatura si compone di una lettera di presentazione, di un curriculum vitae, delle copie dei titoli di studio e delle qualifiche, delle referenze dei datori di lavoro precedenti e, a volte, anche delle loro traduzioni, se sono state conseguite in un paese diverso dalla Germania. Vi sono degli enti che possono aiutarvi nel riconoscimento dei vostri certificati:

Associazione beramí berufliche Integration e.V. Frankfurt:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/

Rete IQ: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/an-gebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/ anerkennungsberatung.html

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Molte persone che giungono in Germania lavorano autonomamente. Questo significa che possiedono una piccola azienda.

Esiste però qui il pericolo di essere considerati lavoratori autonomi fittizi. Questo rappresenta un reato! I lavoratori autonomi apparenti sono coloro che hanno un solo committente e ricevono le istruzioni come un normale dipendente.

Molte persone che lavorano autonomamente guadagnano molto poco denaro e si stupiscono di dover sostenere comunque molte spese: possono generarsi dei debiti!

RAPPORTO DI LAVORO

Può accadere che il datore di lavoro non provveda al pagamento della retribuzione dovuta. Si consiglia di segnarsi gli orari lavorativi prestati, il luogo, l’attività svolta e naturalmente il nome del datore di lavoro. In caso di incertezze e problemi far ricorso alla consulenza di un avvocato specializzato.

SE NON TROVATE LAVORO

Nel rispetto di determinati presupposti, in caso di disoccupazione è data la possibilità di ottenere anche aiuti economici. A decidere in merito sarà il competente Ufficio di Collocamento (Job center) al termine dell’esame della dovuta documentazione. A Offenbach e nei circondari vi sono Uffici di Collocamento per le persone residenti.

FIGLI E VITA FAM ILIARE

ASSEGNI FAMILIARI PER FIGLI A CARICO

In Germania ricevete degli assegni familiari per figli a carico per i figli che vanno ancora a scuola o che seguono una formazione. Gli assegni familiari per figli a carico possono essere richiesti presso la cassa per il supporto alle famiglie, presso la quale i dati forniti sono tuttavia verificati molto scrupolosamente.

Indirizzi delle casse per il supporto alle famiglie:

Offenbach sul Meno
Cassa per il supporto alle famiglie dell‘Assia
Sede di Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

ASILI

Raccomandazione: se i vostri figli hanno meno di 6 anni mandateli in un nido d‘infanzia. Lì impareranno rapidamente il tedesco e faranno rapidamente amicizia.

Azienda autonoma dei nidi d‘infanzia di Offenbach (EKO)
Città di Offenbach sul Meno – Municipio
Berliner Straße 100
63065 Offenbach sul Meno
Telefono: 069/8065 2130
kitasoffenbachde

SCUOLE

In Assia vige l‘obbligo scolastico. Tutti i bambini devono andare a scuola per 9 anni! La frequentazione della scuola e i libri, in Germania, non costano nulla.

Per l’inscrizione di bambini si svolge a:

Ufficio scolastico cittadino della città di Offenbach sul
Meno e del circondario di Offenbach
Centro di registrazione e consulenza per studenti stranieri
Stadthof 13
63065 Offenbach sul Meno
Telefono: 069 80053 0

OFFERTE PER LE FAMIGLIE

Buono a sapersi: vi sono innumerevoli offerte per le famiglie e le persone in tutte le fasi della vita, ad esempio consulenza per la gravidanza, consulenza educativa, nel settore della formazio-ne primaria e secondaria, per i genitori soli, per il tempo libero adeguato all‘età, dagli adolescenti agli anziani. Queste offerte sono gratuite. Sfruttate queste offerte!

Chiedete all‘ufficio assistenza dei minorenni locale o agli enti di consulenza migratoria qual è l‘offerta giusta per voi.

LINGUA, TEMPO LIBERO, CULTURA

CORSI DI TEDESCO

Vivere in Germania significa parlare il tedesco. Imparate la lingua tedesca prima possibile. Successivamente potrete sbrigare autono-mamente le vostre faccende e non sarete più dipendenti dagli altri. Solo voi stessi potete tutelare al meglio i vostri interessi!

Vi sono molte offerte di corsi di tedesco!

Se non parlate il tedesco abbastanza bene e incaricate qual-cuno di una traduzione o di un servizio di interpretariato, dov-reste verificare precisamente: a chi fornite le vostre informazi-oni personali? Conoscete questa persona? Vi fidate di questa persona?

Per informazioni inerenti le offerte per corsi di tedesco rivolgersi a:

Offenbach sul Meno:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

SERVIZI DI INTERPRETARIATO

Se dovete siglare un contratto con un‘azienda o con un ufficio e non siete in grado di comprenderlo dovreste rivolgervi a un interprete ri-conosciuto. Questi interpreti costano denaro. Tuttavia, in questo modo sarete certi che l‘interprete sia indipen-dente e che traduca in modo veritiero.

ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI AUTONOME DEGLI EMIGRANTI

Le organizzazioni di migranti sono spesso dei referenti affidabili per rappresentare voi e i vostri interessi. Di norma lavorano con le autorità locali e godono della loro fiducia. Inoltre, offrono delle offerte culturali variegate. Nella regione Offenbach sono presenti molte di queste organizzazioni, tra cui:

Missione Cattolica Italiana
Rathenaustr. 36
63067 Offenbach
Tel.: 069 9855970

ORDINE E SICUREZZA

REGOLE FONDAMENTALI E LEGGI

La regione Offenbach è internazionale. Qui vivono persone di tutto il mondo. Ognuno porta con sé la propria cultura e le proprie abitudini. Questo rende la vita qui interessante. La convivenza, tuttavia, funziona solo se ogni persona tratta gli altri con rispetto, se presta loro attenzione e se rispetta e segue le regole fondamentali e le leggi locali. Questo, a volte, significa riesaminare determinati comportamenti tipici del Paese d‘origine in pubblico, a casa o nel traffico stradale.

Prudenza nello scaricamento di file (film, musica, ecc.) da internet: rispettare i diritti d‘autore. Ciò che non è indicato come „gratuito“ costa denaro ed è spesso perseguito legalmente. In inter-net trovate gli avvocati con competenza nella vostra lingua madre.

Tenete presente la specializzazione: diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto di locazione, diritto scolastico, ecc., dato che non tutti gli avvocati possono fornire consulenza in tutti i settori giuridici.

SERVIZI D‘EMERGENZA E NUMERI TELEFONICI D‘EMERGENZA

110 Polizia

112 Vigili del fuoco e ambulanza

– www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Trasporti pubblici nella regione: www.rmv.de

IN CASO DI TRASLOCO O RITORNO IN PATRIA

Se traslocate in un‘altra città o lasciate la Germania dovete cancellare la vostra registrazione presso l‘ufficio anagrafe („Bürgerbüro“ a Offenbach). Verificate anche quali contratti dovete disdire.

Kroatisch (Crooatic)

PRIJAVA

Vaš prvi korak po dolasku u Offenbach vodi Vas do „Ureda za građane (Bürgerbüro)“ (OF). Tamo se morate osobno prijaviti u roku od tjedan dana s važećom adresom, potvrdom stanovlasnika (Wohnungsgeberbestätigung) i osobnim dokumentom (putovnica ili osobna iskaznica).

Ured za građane grada
Offenbacha na Majni
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

Nakon prijave čitljivim slovima upišite Vaše ime na poštanskom sandučiću. Samo tako možete dobivati poštu od državnih ustanova.

U Njemačkoj je uobičajeno često dobivati poštu od strane državnih ustanova. U pravilu morate biti aktivni, npr. odgovoriti na pitanja. Ako ne razumijete pismo, neka Vam isto prevede osoba od povjerenja. Ponekad morate i podmiriti pristojbe. Ako se iste pravovremeno ne plate, dobiva se „opomena“ (Mahnung), a onda se iznos povećava. To nije dobro za Vaš ugled, a niti za stanje na Vašem računu.

Molimo Vas, izbjegavajte da Vam je poštanski sandučić pun. U Njemačkoj se dobiva puno reklama te se sandučić brzo puni i mogu se previdjeti važna pisma.

BANKOVNI RAČUN

U Njemačkoj Vam je potreban bankovni račun.

Bez prijave u Uredu za građane nije moguće otvoriti račun. A bez bankovnog računa ne možete vršiti mnoge zakonske uplate.

Gotovinske uplate kod najma ili plaća u Njemačkoj nisu uobičajene. Iste su često znak, kako ste postali žrtva prijevare.

U slučaju, da najam morate platiti u gotovini, obavezno tražite potvrdu.

OSOBNO VOZILO

Ako dovezete osobno vozilo iz domovine, morate ga s novom adresom prijaviti u roku od tri mjeseca lokalnoj „Službi za izdavanje vozila“ (Zulassungsstelle).

Ured za građane grada
Offenbacha na Majni
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

STAN

STANARINA

Kako bi unajmili stan, potpisujete „Ugovor o najmu“. U njemu su određena Vaša prava i obveze kao stanaru. Najmodavac u pravilu traži „kauciju“ – najviše 3 stanarine bez troškova režija. Kaucija znači, kako taj novac ostaje kod najmodavca dok se ne iselite. Kauciju ćete dobiti nazad, ako ste pri iseljenju ispunili svoje obveze (u danom slučaju renoviranje, zaostaci stanarine).

Stanarina se sastoji od „najma za stambeni prostor“ (= stanarina bez troškova režija) + „režije“ (sve = stanarina sa troškovima režija).

U pravilu se sklapaju posebni ugovori za struju, vodu, telefonski priključak i internet. Sve informacije vezane za isto dobit ćete kod prijave u Uredu za građane (OF).

Obratite pozornost na „otkazni rok“ (Kündigungsfrist) u Vašem ugovoru!

Stanovi u Offenbachu su skupi. Ugovor o najmu sklapate isključivo s najmodavcem (privatnom osobom) ili s upraviteljstvom zgrade (administracija, tvrtka).

U Offenbachu postoje i povoljniji stanovi, takozvani „socijalni stanovi“. Za takve se kod stambenog ureda „podnosi zahtjev“. U Offenbachu se zahtjev za „ispravu za pravo na stan“ može podnijeti, ako ste se prethodno prijavili u Uredu za građane. Isprava za pravo na stan dodjeljuje se nakon provjere isprava. S istom podnositelj sam traži stan.

Mnogi ljudi dobiju u najam „sobu“ ili „krevet“ preko nekog kontakta. Takav način je obično skuplji i kvaliteta zna biti loša.

Informirajte se o prikladnim cijenama.

Generalno vrijedi: ne potpisujte ništa odmah, što ne razumijete.

Ako uvjeti stanovanja nisu dobri, obavijestite jednu državnu ustanovu ili savjetovalište.

Štetno je i za zdravlje, ako puno ljudi spava na madracima u jednoj sobi!

OVDJE SU NEKA PRAVILA,
CONFLICTE SAU NEPLĂCERI:

Poštivati vrijeme odmora od 13:00 do 15:00 sati i od 22:00 do
6:00 sati.

Održavati čistoću u stanu, stubištu, na posjedu, ulici i javnim mjestima. Svatko može nečim pridonijeti.

Odvajanje otpada: Odvajajte kućni otpad od biološkog otpada, ambalaža, papira i stakla. Za svaku vrstu otpada postoje posebni spremnici s lako prepoznatljivim oznakama. Postoji i glomazni otpad (namještaj, lampe itd. za privatna kućanstva). Sve informacije naći ćete na internetskim stranicama oba grada.

U vrtu i u određenim parkovima dozvoljeno je peći roštilj. Na balkonu isto nije dozvoljeno.

Pravilno parkiranje automobila pokazuje ne samo poštovanje prema sugrađanima, nego štedite i novac, jer krivo parkiranje je kažnjivo.

ZDRAVLJE

U Njemačko svaki čovjek mora imati „zdravstveno osiguranje“. Postoji puno zakonskih osiguranja, kao npr. AOK, DAK i privatnih osiguranja. Osiguranje pokriva troškove posjete liječniku i hospitalizacije u bolnicama.

Ako imate zdravstveno osiguranje u zemlji porijekla, informirajte se koju medicinsku skrb isto pokriva u Njemačkoj.

Jeste li temeljem ugovora o radu zaposleni kod poslodavca iz zemlje porijekla te za njega radite u Njemačkoj? Tada je ovdje do dvije godine važeće Vaše „europsko zdravstveno osiguranje“ (EHIC-Karta). Nakon toga morate sklopiti njemačko zdravstveno osiguranje.

U svim drugim slučajevima, europsko zdravstveno osiguranje važeće je samo tri mjeseca i samo u hitnim medicinskim slučajevima. Za sve se druge posjete liječniku plaća! Troškovi su veliki. Ponekad zbog toga nastaju i dugovi!

Ukoliko bi mali dugova, javite se molimo Vas jednom savjetovalištu za dugove.

KAKO SE SKLAPA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Ako Vi ili član Vaše obitelji radite temeljem ugovora o radu u Njemačkoj za više od 450 eura mjesečno, tada poslodavac sklapa za Vas zdravstveno osiguranje.

Ako ste samostalni, tada sami, privatno ili zakonski sklapate zdravstveno osiguranje. Za slobodno zakonsko zdravstveno osiguranje postoji minimalmi iznos. Podatke možete naći na internet stranicama osiguranja. Velika prednost zakonskog zdravstvenog osiguranja je besplatno suosiguranje članova obitelji.

Sa njemačkim zdravstvenim osiguranjem imate pravo na slobodan odabir liječnika te u liječničkoj ordinaciji uglavnom ne morate plaćati preglede. Izuzeci su pretrage koje Vaše osiguranje ne pokriva. Ali isto liječnik mora pismeno i dokumentirati.

Liječnike koji vladaju Vašim jezikom naći ćete na internetu pod
http://arztsuchehessen.de/
Kod pretrage morate izabrati „stručni smjer“, „naznaku mjesta“ i „strani jezik“.

Ako napuštate Njemačku, izuzevši putovanja na godišnji odmor, nemojte zaboraviti odjavit Vaše zdravstveno osiguranje (i školu). U protivnom zdravstveno osiguranje i dalje teče, a Vi morate isto i platiti.

Generalno vrijedi: svaki ugovor mora se raskinuti u ugovorenom otkaznom roku, u protivnom dalje plaćate.

ŠTO MOŽETE UČINITI, AKO NEMATE
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Studentska poliklinika
Zeil 5
60313 Frankfurt na Majni
Utorkom 17:00 – 19:00 sati
Srijedom 18:00 – 20:00 sati

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
Wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

POSAO

Potpisali ste ugovor o radu i zarađujete više od 450 eura mjesečno? U tom slučaju Vas poslodavac mora prijaviti kod socijalnog osiguranja. U to se ubraja zdravstveno osiguranje, doplatak na njegu, mirovinsko osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće. Pristojbe za ova osiguranja pokrivate Vi i Vaš poslodavac po pola.

U Njemačkoj postoji zakonski određena najmanja plaća (9,35 eura bruto u 2020 godini), i osim toga najmanje plaće specifične za određena područja, npr.:

Građevinarstvo: € 12,55 za pomoćne građevinske radnike i
€ 15,40 za stručne građevinske radnike.

Čišćenje zgrada: € 10,80 za unutarnje čišćenje
€ 14,10 za čišćenje stakla i fasada.

Područje njege: € 11,35

TRAŽITE POSAO OVDJE?

Postoje razni načini pronalaska posla:

 • Na internetu preko portala za traženje posla, npr. burza rada „Agencije za posao“: http://jobboerse.arbeitsagentur.de
 • Lokalna „Agencija za posao“ gdje se možete registrirati kao tražitelj posla
 • Preko „Vremenski ograničen rad“-tvrtke
 • Preko oglasa u novinama.

Neki poslodavci zahtijevaju „dokumente za natječaj“ za zaposlenje. „Natječaj“ se sastoji od motivacijskog pisma, životopisa, preslika svjedodžbi i kvalifikacija Vašeg obrazovanja, radnih svjedodžbi te ponekad i prijevoda istih, ako ste znanja i vještine stekli u nekoj drugoj zemlji, a ne u Njemačkoj, postoje mjesta koja će Vam pomoći kod priznavanja vaših certifikata:

beramí poslovna integracija e.V. Frankfurt:
www.berami.de/anerkennungsberatung

IQ-mreža: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html

PRIJAVA OBRTA

Mnogi ljudi koji dođu u Njemačku, rade samostalno. To znači, da imatju vlastitu malu tvrtku. zaposleni.

Postoji opasnost, da djelujete u smislu „prividne samozaposlenosti“. To je kazneno djelo! „Prividna samozaposlenost“ znači, kada imate samo jednog nalogodavca te dobivate naloge kao normalni zaposlenik. Kako ne bi bili „prividno samozaposleni“, morate ispunjavati određene uvjete, kao npr. imati više nalogodavaca te o nalozima uvijek sami pregovarati. I sva druga spomenuta osiguranja kao primjerice od nesreće, prijave obrtničkoj komori, kao i poreze, sve plaćate sami.

RADNI ODNOS

Ukoliko Vam poslodavac ne isplati plaću, zapišite obavezno Vaše radno vrijeme, mjesto rada, vrstu rada i ime poslodavca. Dođe li do nesuglasica ili nesigurnosti glede radnog odnosa, potražite odvjetničku pomoć.

AKO NE NAĐETE POSAO

Pod određenim uvjetima možete u slučaju nezaposlenosti dobiti financijsku pomoć. O tome odlučuje nadležni centar za posao nakon provjere Vaših isprava. U Frankfurtu, Offenbachu i okrugu postoje nekoliko centara za posao za ljude koji tamo žive.

DJECA I OBITELJSKI ŽIVOT

DJEČJI DOPLATAK

Za djecu koja se još školuju ili se obrazuju dobivate u Njemačkoj dječji doplatak. Zahtjev za dječji doplatak u Njemačkoj možete zatražiti od obiteljske blagajne (Familienkasse) gdje će se točno provjeriti podaci.

Adrese obiteljskih blagajni:

Offenbach na Majni
Obiteljska blagajna Hessen
Mjesto Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

DJEČJI VRTIĆ

Preporuka: Pošaljite Vašu djecu u cjelodnevni dječji vrtić ako su mlađa od 6 godina. Tamo će brže naučiti njemački jezik te steći prijatelje.

Poduzeće cjelodnevni dječji vrtić Offenbach (EKO)
Grad Offenbach na Majni – gradska vijećnica
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

ŠKOLA

U Hessenu je obvezno školovanje obvezno. Svako dijete mora 9 godina pohađati školu! Školovanje i školski udžbenici su u Njemačkoj besplatni.

Molimo, prijavite Vase dijete kod:

Državni školski ured za grad Offenbach na Majni
i okrugu Offenbach
Prijemni i savjetovališni centar za učenike početnike u njemačkom
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0

PONUDE ZA OBITELJI

Dobro je znati: Postoje nebrojne ponude za obitelji i ljude u svim životnim situacijama, na primjer savjetovalište za trudnice, savjetovalište za odgoj, u području obrazovanja i dodatnog obrazovanja, za samohrane roditelje, za slobodno vrijeme po dobnim skupinama od mladih do onih u zrelim godinama. Te su ponude besplatne. Iskoristite ponude!

Pitajte mjesni ured za mlade ili ured za savjetovanje doseljenika koja je prava ponuda za Vas.

JEZIK, SLOBODNO VRIJEME, KULTURA

TEČAJEVI NJEMAČKOG JEZIKA

Živjeti u Njemačkoj znači govoriti njemački jezik. Naučite što brže njemački jezik. Tada ćete samostalno moći rješavati Vaše stvari te nećete biti ovisni o drugima. Vi najbolje zastupate svoje interese!

Postoji mnogo pouda za tečajeve njemačkog jezika!

Ako ne govorite dovoljno dobro njemački te ako angažirate nekoga za prijevod ili tumačenje, obavezno provjerite: Kome dajete Vaše osobne informacije?Poznajete li tu osobu? Vjerujete li joj?

Informacije o ponudi tečajeva njemačkog jezika možete pronaći ovdje:

Offenbach na Majni:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

TUMAČI

Ako potpisujete ugovor s tvrtkom ili nekom službom, a ne razumijete ga, tada je bolje angažirati imenovanog tumača. Ti tumači se plaćaju. Ali tada možete biti sigurni, kako su tumači neovisni te kako prevode istinu. Adrese tumača koji će njemački prevesti na Vaš jezik, pronaći ćete na internetu.

MIGRACIJSKE ORGANIZACIJE

Migracijske organizacije često su pouzdane kontaktne osobe koje će zastupati Vas i Vaše interese. U pravilu surađuju s lokalnim ustanovama te uživaju njihovo povjerenje. Uz to imaju i razne kulturne ponude. U regiji Offenbach postoje mnoge takve organizacije, a neke od njih su:

Kroatische Katholische Mission
Marienstr. 34
63069 Offenbach/Main
Tel.: 069 845749

RED I SIGURNOST

OSNOVNA PRAVILA I ZAKONI

Regija Offenbach je internacionalna. Ovdje žive ljudi iz cijeloga svijeta. Svatko sa sobom nosi svoju kulturu i običaje. To život ovdje čini zanimljivim.

Ali suživot funkcionira samo onda, ako svaki čovjek poštuje drugoga, obazire se na njega te ako poštuje i slijedi ovdašnja osnovna pravila i zakone. To znači kako ponekad u javnosti, u kući ili u cestovnom prometu treba promisliti o određenim ponašanjima iz domovine.

Oprez kod skidanja podataka (filmovi, glazba itd.) s interneta: paziti na autorska prava! Ono što nije označeno kao „besplatno“ se plaća i često se pravno progoni. Odvjetnike koji vladaju Vašim jezikom pronaći ćete na internetu.

Pazite na granu struke: radno pravo,obiteljsko pravo, najmovno pravo, školsko zakonodavstvo itd., jer ne može Vas svaki odvjetnik savjetovati u svim pravnim područjima.

DEŽURNE SLUŽBE I BROJEVI ZA POZIV U POMOĆ

110 Policija

112 Vatrogasci i hitna pomoć

– www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Javna prijevozna sredstva u regiji:
www.rmv.de

KOD PRESELJENJA ILI POVRATKA U DOMOVINU

Ako se selite u drugi grad ili ako napuštate Njemačku, morate se odjaviti u Uredu za građane (OF). Provjerite i koje ugovore prije morate raskinuti.

Polnisch ( Polskie)

Rej Estracja

Pierwszy krok po przyjeździe do Offenbachu prowadzi do „Biura ds. obywatelskich” (OF). Musisz tam zameldowad sie osobiście w ciągu jednego tygodnia z ważnym adresem dowodem potwierdzającym zamieszkanie pod tym adresem i dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Biuro ds. obywatelskich miasta Offenbach nad Menem
Kaiserstraße 39 63065 Offenbach

Po zameldowaniu umieśd swoje nazwisko czytelnie na skrzynce pocztowej. Tylko w ten sposób możesz otrzymad ważną poczte od władz.
W Niemczech jest to powszechne, że czesto otrzymuje sie poczte od różnych organów. Zazwyczaj musisz reagowad aktywnie, na przykład, odpowiedzied na pytania. Jeśli nie rozumiesz listu, poproś zaufaną osobe o przetłumaczenie. Czasem są także wymagane opłaty. Jeśli nie zostaną one zapłacone na czas, to najpierw otrzymuje sie „upomnienie”, a potem kwota zwieksza sie. Nie jest to dobre dla Twojej reputacji, ani salda na koncie. Należy unikad pełnej skrzynki pocztowej. W Niemczech otrzymuje sie wiele reklam, dlatego skrzynka zapełni sie i można przegapid ważne listy.

KONTO BANKOWE

W Niemczech, trzeba mied konto bankowe.
Bez zameldowania sie w biurze ds. obywatelskich, otwarcie konta nie jest możliwe. Bez rachunku bankowego, nie można dokonad legalnie wielu płatności.
Płatność gotówką za czynsz lub wynagrodzenia nie jest powszechne w Niemczech. Często oznacza, że stajesz się ofiarą oszustwa.
W przypadku, gdy musisz zapłacić czynsz w gotówce, zażądaj koniecznie pokwitowania.

MIESZKANIE

CZYNSZ
Aby wynająć mieszkanie, podpiszesz „umowę najmu”. Reguluje ona twoje prawa i obowiązki jako najemcy. Wynajmujący tąda z reguły „kaucji” – najwytej w wysokości trzech czynszów bez dodatkowych opłat. Kaucja oznacza. te te pieniądze pozostaną u wynajmującego do czasu, gdy się wyprowadzisz. Otrzy-masz kaucję z powrotem, jeśli w momencie opuszczania mieszkania spełniłeś swoje obowiązki (ewentualnie odnowienie mieszkania, brak zaległości z tytułu czynszu).
Cena najmu składa się z „czynszu za mieszkanie” (= czynsz bez dodatkowych opłat) + „dodatkowe opłaty“ (razem = czynsz z opłatami).
Z reguły trzeba jeszcze zawrzeć umowy na dostawę energii elektrycznej, wody, łącze telefoniczne, Internet. Wszystkie informacje na ten temat otrzymasz podczas meldowania się w biurze ds. obywatelskich. Zwrócić uwagę na „okres wypowiedzenia” w swojej umowie!
Mieszania we Offenbachu są drogie. Zawierasz umowę wyłączenie z wynajmującym (osobą prywatną) lub administracją domu (administracja, firma).

W Offenbachu są takte tanie mieszkania, tak zwane „mieszkania socjalne”. O takie mieszkanie nalety „złotyć wniosek” w urzędzie ds. mieszkań. W Offenbachu motna złotyć wniosek o wydanie „dokumentu uprawniającego do mieszkania”, jeśli zgłosiło się wcześniej zameldowanie w biurze ds. obywatelskich w Offenbachu. Dokument uprawniający do mieszkania zostaje wydany po sprawdzeniu dokumentów. Mając ten dokument trzeba samemu szukać mieszkania.
Wielu ludzi wynajmuje „pokój” lub „łóżko” przez osobę kontaktową. Są one często zbyt drogie, a ich jakość jest czasami zła.
Poinformuj się o odpowiednich cenach.
Ogólnie obowiązuje zasada: nie podpisuj od razu niczego, czego nie zrozumiałeś.
Jeśli warunki mieszkaniowe nie są w porządku, poinformuj o tym władze lub jednostkę konsultacyjną.
To jest także szkodliwe dla zdrowia, jeśli wiele osób śpi w jednym pokoju na materacach.

PONIŻEJ KILKA ZASAD,
ABY UNIKAĆ KONFLIKTÓW:

Przestrzeganie czasu wypoczynku w godzinach od 13:00 do 15:00 i 22:00 do 6:00.
Utrzymanie czystości w mieszkaniu i na klatce schodowej, na działce, ulicach i miejscach publicznych. Każdy może się do tego przyczynić.
Segregacja odpadów: oddzielaj odpady komunalne od odpadów or-ganicznych, opakowań, papieru i szkła. Dla każdego rodzaju odpadów są specjalne pojemniki z łatwo rozpoznawalnym oznakowaniem. Poza tym istnieją odpady wielkogabarytowe (meble, lampy, itd. dla gospodarstw domowych). Wszystkie informacje można znaleźć na stronach interne-towych obu miast.
Grillowanie jest dozwolone w ogrodzie i w przeznaczonych do tego parkach. Na balkonie nie powinno się grillować.
Prawidłowe parkowanie samochodu świadczy nie tylko o szacun-ku dla innych, lecz także pozwala oszczędzić pieniądze, ponieważ nie-prawidłowe parkowanie podlega karze.

ZDROWIE

W Niemczech każdy musi posiadać „ubezpieczenie zdrowotne”. Istnieją ustawowe kasy chorych, np. AOK, DAK, jak również prywatne kasy chorych. Kasa chorych opłaca wizyty u lekarza i pobyt w szpitalu.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne ze swojego kraju pochodzenia, poinformuj się, jakie zaopatrzenie medyczne pokrywa ono w Niemczech.

Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę u pracodawcy z kraju twojego pochodzenia i pracujesz dla niego w Niemczech? Wówczas twoje „europejskie ubezpieczenie zdrowotne” (karta EHIC) ma tutaj ważność do dwóch lat. Potem musisz zawrzeć niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Europejskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje we wszystkich innych przypadkach tylko trzy miesiące i tylko w nagłych przypadkach medycznych. Za wszystkie inne wizyty u lekarza musisz zapłacić prywatnie! Koszty są wysokie. Czasami z tego powodu powstają długi!

W przypadku, gdy będziesz miał długi, zwróć się do jednostki doradztwa zadłużenia.

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE?

Jeżeli ty lub członek twojej rodziny pracujecie w Niemczech na podstawie umowy o pracę za ponad 450 euro miesięcznie, pracodawca zawrze ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz zawrzeć prywatne lub ustawowe ubezpieczenie zdrowotne W zakresie dobrowolnego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują stawki, których wysokość znajdziesz na stronie internetowej kasy chorych. Dużą zaletą ustawowej kasy chorych jest bezpłatne ubezpieczenie członków rodziny.

Posiadając niemieckie ubezpieczenie zdrowotne masz prawo do swobodnego wyboru lekarza i nie musisz płacić za badania zdrowotne w gabinecie lekarskim. Wyjątek stanowią badania, których nie pokrywa kasa chorych. Ale lekarz musi móc udokumentować to pisemnie.

Lekarzy z kompetencjami w twoim języku znajdziesz w Internecie
na stronie: http://arztsuchehessen.de/
Na ekranie wyszukiwania należy wybrać „specjalizację”, „dane dotyczące miejsca” „język obcy”.

Jeżeli wyjeżdżasz z Niemiec, poza przypadkiem wyjazdu na urlop, nie zapomnij wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego (i szkoły). W przeciwnym razie ubezpieczenie zdrowotne jest nadal aktualne i musisz dalej płacić.

Obowiązuje zasada: każda umowa musi zostać wypowiedziana w umownym okresie wypowiedzenia, w przeciwnym razie musisz dalej płacić.

CO MOŻESZ ZROBIĆ, JEŚLI NIE POSIADASZ
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

Poliklinika studencka
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
Wtorek 17:00 – 19:00
Środa 18:00 – 20:00

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
Wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

PRACA

Podpisałeś umowę o pracę, na podstawie której zarabiasz więcej niż 450 euro miesięcznie? Wówczas masz niemieckie ubezpieczenie lub zdrowotne i rentowo-emerytalne ubezpieczenie ze swojego kraju . To jest część takich umów.

W Niemczech obowiązuje minimalne ustawowe wynagrodzenie (9,35 euro brutto w roku 2020), a ponadto specyficzne dla konkretnych branż minimalne wynagrodzenie, na przykład:

Branża budowlana: € 12,55 euro dla pomocników budowlanych i
€ 15,40 euro dla specjalistów budowlanych.

Czyszczenie budynków: € 10,80 euro za sprzątanie wewnątrz i
€ 14,10 euro za czyszczenie szyb i elewacji.

Branża pielęgnacyjna: € 11,35

POSZUKUJESZ TUTAJ PRACY?

Istnieje wiele dróg poszukiwania pracy:

 • W Internecie przez portale pracy, na przykład giełdę pracy „Agencja Pracy”: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
 • Lokalna „Agencja pracy”, w której możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy
 • Firmy „pracy czasowej”
 • Gazety

Niektórzy pracodawcy żądają „dokumentów aplikacyjnych” do zatrudnienia. „Aplikacja” składa się z listu motywacyjnego, życiorysu, kopii świadectw ukończenia szkoły i kwalifikacji, świadectw pracy, a czasami ich tłumaczeń, jeśli zostały one zdobyte w innym kraju niż Niemcy. Istnieją jednostki, które pomagają w uznaniu twoich certyfikatów:

beramí berufliche Integration e.V. Frankfurt:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
Sieć IQ: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-
fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wiele osób, które przyjeżdżają do Niemiec, prowadzi własną działalność. Oznacza to, że masz własną małą firmę.

Istnieje niebezpieczeństwo, że twoja działalność zostanie uznana za „ukryte zatrudnienie”. Jest to przestępstwo! „Ukryte zatrudnienie“ ma miejsce, jeśli ma się tylko jednego pracodawcę i otrzymuje się polecenia jak zwykły pracownik. Aby działalność nie została uznana za „ukryte zatrudnienie“, musisz np. mieć kilku zleceniodawców i zawsze samodzielnie negocjować zlecenia. Wszystkie wymienione ubezpieczenia, zgłoszenie do Izby Rzemieślniczej lub Izby Przemysłowo-Handlowej, oraz podatki musisz opłacać samodzielnie.

STOSUNEK PRACY

Zdarza się, że pracodawcy nie płacą wynagrodzenia. W takim przypadku zapisz czas pracy, miejsce pracy i czynności jakie wykonywałeś dla pracodawcy. Jeśli masz wątpliwość odnośnie do twojego stosunku pracy,
zwróć się do:

Jednostkadoradztwa „Faire Mobilität” Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/2729 7566 (język polski)
Faks: 069/2729 7568
http://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ PRACY

W określonych warunkach możesz także w przypadku bezrobocia otrzymać pomoc finansową. Decyduje o tym właściwe biuro zatrudnienia po sprawdzeniu twoich dokumentów: we Offenbachu i starostwach istnieją biura zatrudnienia dla osób, które tam mieszkają.

DZIECI I ŻYCIE RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY

Na dzieci, które jeszcze chodzą do szkoły lub kształcą się, otrzymasz w Niemczech zasiłek rodzinny. Wniosek o zasiłek rodzinny możesz złożyć do kasy rodzinnej, gdzie informacje zostaną bardzo dokładnie sprawdzone.

Adresy kas rodzinnych:

Offenbach am Main
Kasa Rodzinna w Hesji
Lokalizacja Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

PRZEDSZKOLE

Rekomendacja: Wyślij swoje dzieci do placówki dziennej opieki nad dziećmi, jeśli mają mniej niż 6 lat. Tutaj nauczą się szybciej języka niemieckiego i zdobędą przyjaciół.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
miasto Offenbach nad Menem – ratusz
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

SZKOŁA

W Hesji istnieje obowiązek szkolny. Każde dziecko musi uczęszczać do szkoły przez 9 lat! Uczęszczanie do szkoły i książki są w Niemczech bezpłatne.

Zapisy do szkol:

Państwowy urząd szkolny dla miasta Offenbach nad Menem
i powiatu Offenbach
Centrum przyjęć i doradztwa dla osób w nowym środowisku
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0

OFERTY DLA RODZIN

Dobrze wiedzieć: Istnieje wiele ofert dla rodzin i ludzi w różnych sytuacjach życiowych, na przykład poradnictwo ciążowe, poradnictwo wychowawcze, w zakresie kształcenia i dokształcania, dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zakresie wypoczynku odpowiedniego dla wieku, od młodzieży do osób w zaawansowanym wieku. Te oferty są bezpłatne. Wykorzystaj te oferty!

Zwróć się do miejscowego urzędu ds. młodzieży lub jednostek doradztwa dla migrantów o odpowiednią ofertę dla ciebie.

JĘZYK, CZAS WOLNY, KULTURA

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Życie w Niemczech oznacza mówienie po niemiecku. Naucz się jak najszybciej języka niemieckiego. Wówczas będziesz mógł sam załatwiać swoje sprawy i uniezależnić się od innych ludzi. Sam będziesz najlepiej reprezentował swoje interesy!

Jest wiele ofert kursów języka niemieckiego!

Jeżeli nie mówisz dostatecznie dobrze po niemiecku i angażujesz kogoś do tłumaczenia, powinieneś dokładnie sprawdzić: komu przekazujesz osobiste informacje na swój temat? Czy znasz tę osobę? Czy ufasz tej osobie?

Informacje na temat oferowanych kursów językowych, znajdziesz tutaj:

Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Jeżeli podpisujesz umowę z firmą lub urzędem i nie rozumiesz jej, to lepiej skorzystać z pomocy uznanego tłumacza. Taki tłumacz pracuje odpłatnie. Ale możesz być wtedy pewien, że tłumacze są niezależni i tłumaczą prawdę.

POZARZĄDOWE ORGANIZACJE MIGRANTÓW

Organizacje migracyjne są często odpowiedzialnymi jednostkami kontaktowymi, aby reprezentować ciebie i twoje interesy. Z reguły współpracują one z lokalnymi władzami i cieszą się ich zaufaniem. Ponadto oferują różnorodne oferty kulturalne. W regionie Offenbach jest wiele takich organizacji, niektóre z nich to:

Deutsch-polnische Elterninitiative
zur Förderung der Zweisprachigkeit
Ewa Źródlewska-Banachowicz 1. Vorsitzende
Tel.: 0162 / 5264023
Mail: infokrasnalede · www.krasnale.de

Polnische Katholische Gemeinde Offenbach
Polska Misja Katolicka Offenbach
Berliner Str. 274 · 63067 Offenbach
Tel: 069 889672
Mail: pkg.offenbacht-onlinede
http://pmk-offenbach.de/de.html

Polnische Folkloregruppe POLONEZ Offenbach e.V.
Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ
Berliner Str. 274 · 63067 Offenbach
Tel.: 0151 46 72 17 78
Mail: infopolonez-offenbachde
www.polonez-offenbach.de

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

PODSTAWOWE ZASADY I USTAWY

Region Offenbach jest międzynarodowy. Tutaj mieszkają ludzie z całego świata. Każdy wnosi swoją kulturę i swoje zwyczaje. To sprawia, że życie tutaj jest interesujące.

Ale wspólne życie może funkcjonować tylko wtedy, gdy każdy człowiek traktuje innych z szacunkiem, ma na względzie innych ludzi oraz respektuje tutejsze podstawowe zasady i prawa i przestrzega ich. To oznacza czasem, że miejscach publicznych, w domu lub w ruchu drogowym należy zmienić określone zasady postępowania z kraju ojczystego.

Ostrożnie przy pobieraniu plików (filmy, muzyka, itd.) z Internetu: przestrzegaj praw autorskich. Jeżeli coś nie jest oznaczone jako „bezpłatne”, kosztuje pieniądze i bardzo często jest ścigane prawnie. Adwokatów z kompetencjami w twoim języku ojczystym, znajdziesz w Internecie.

Zwróć uwagę na specjalizację: prawo pracy, prawo rodzinne, prawo najmu, prawo szkolne, itd., ponieważ nie każdy adwokat może doradzać we wszystkich dziedzinach prawa.

SŁUŻBY RATUNKOWE I NUMERY ALARMOWE

110 Policja
112 Straż pożarna i pogotowie ratunkowe

– https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Transport publiczny w regionie:
www.rmv.de

W PRZYPADKU PRZEPROWADZKI LUB POWROTU DO DOMU

Jeżeli przeprowadzasz się do innego miasta lub opuszczasz Niemcy, musisz wymeldować się w względnie biurze ds. obywatelskich (OF). Sprawdź też, jakie umowy musisz wcześniej wypowiedzieć.

Portugiesisch (Português)

REGISTRO

O primeiro passo a ser dado quando chegar a Offenbach, vá ao „Bürgerbüro“ (OF). Registre-se pes-soalmente, no período de uma semana, com uma morada válida, con-firmação de moradia (Wohnungsgeberbestätigung) e um documento de identificação (passaporte ou cartão de cidadão).

Endereço:

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

Após o registro, coloque o seu nome, de forma bem legível, na caixa de correio.
Só assim poderá receber correspondência importante das autoridades.

Na Alemanha é habitual receber correspondência frequente de diferentes autoridades.
Por norma, terá de fazer alguma coisa como, por exemplo, responder a perguntas.
Se não compreender a carta, peça a uma pessoa de confiança que lhe traduza.
Às vezes poderá ser necessário proceder ao pagamento de taxas.
Se estas não forem pagas dentro dos prazos estipulados, será enviado uma „Aviso“,
e, em consequência, a importância aumenta.
E isso não é benéfico, nem para a sua reputação nem para o seu saldo bancário.

Evite ter a caixa de correio cheia. Na Alemanha é habitual rece-ber muita
publicidade, que enche a caixa de correio e pode fazer com que não se vejam
cartas importantes.

CONTA BANCÁRIA

Na Alemanha é necessario uma conta bancária.

Não é possível abrir uma conta sem estar registrado na Loja do Cidadão.
Sem conta bancária muitas vezes não consegue proceder a pagamentos em termos
legais.

Na Alemanha não é habitual efetuar pagamento da renda ou do salário em dinheiro.
Muitas vezes, isso é sinal de que está sendo enganado.

Se tiver que pagar a sua renda em dinheiro exija obrigatoria-mente um recibo.

CARRO

Se trouxer o carro do seu país de origem, registre-o, num período de três meses,
na „Zulassungsstelle“ local (gabinete de registro automóvel), no seu novo endereço.

Endereço:

Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

HAB ITAÇÃO

Para arrendar uma casa é necessário assinar um „contrato de arrenda-mento“. Este regula os seus direitos e deveres enquanto inquilino. Por norma, o senhorio exige uma „caução“ - no máximo de 3 rendas base. Caução significa que este montante permanece em poder do senhorio até que saia da casa. A caução ser-lhe-á devolvida depois de ter cum-prido os seus deveres na mudança da casa (necessidade de reformas, se não tiver rendas em atraso).

O valor da renda é composto pela „renda do espaço habitacional“ (= renda base) + „custos acessórios“ (tudo = renda incluindo custos de aquecimento).

Por norma, é necessário celebrar contratos adicionais para eletricidade, água, telefone e internet. Todas as informações referentes a estes aspetos ser-lhe-ão facultadas aquando do registo no Bürgerbüro (OF).

Observe o „prazo de rescisão“ (Kündigungsfrist) do seu contrato!

As rendas em Offenbach são elevadas. Um contrato de arren-damento é exclusivamente celebrado com o senhorio (pessoa particu-lar) ou com a administração do condomínio (administração, empresa).

Em Offenbach também existem habitações de baixo cus-to, as chamadas „habitações sociais“. É necessário „fazer um pedido“ para as mesmas, junto do Wohnungsamt. Todavia, em Frankfurt, tal só pode ser feito depois de se viver na cidade há um ano. Em Offenbach é possível pedir uma licença de habitação social (Wohnungsberechtigungsschein), se previamente tiver procedido ao registro no Bürgerbüro de Offenbach. Esta licença é concedida após verificação da docu- mentação. Atribuída esta licença, é necessário procurar casa por meios próprios.

Muitos conterrâneos seus alugam um „quarto“ ou uma „cama“ através de uma pessoa de contacto. Muitas vezes, os preços cobrados são excessivos e, às vezes, a qualidade é má.

Informe-se sobre os preços adequados.

Por norma, aplica-se o seguinte: não assine nada que não tenha compreendido.

Se as condições da habitação não estiverem em ordem, informe as autoridades ou um gabinete de aconselhamento.

É nocivo para a saúde quando muitas pessoas partilham um quarto, dormindo em colchões!

SEGUEM-SE ALGUMAS REGRAS, PARA EVITAR CONFLITOS:

Observe as horas de descanso entre as 13h00 e as 15h00, e entre as 22h00 e as 6h00.

Mantenha a limpeza na habitação e nas escadarias, no terreno, nas ruas e em locais públicos. Todos podem contribuir.

Separação de resíduos: separe os resíduos domésticos dos resíduos biodegradáveis, embalagens, papel e vidro. Existem contentores específicos para todos os tipos de resíduos, com designações facilmente identificáveis. Além disso, existem ainda os resíduos volumosos (mobiliário, lâmpadas, etc. para casas particulares). Poderá encontrar todas as informações na Internet, nos websites das duas cidades.

É permitido fazer churrascos no jardim ou em parques de-vidamente autorizados para o próprio. Não é permitido fazer churrascos nas varandas. Estacionar corretamente o carro não denota apenas respeito pelos concidadãos, mas também poupa dinheiro, uma vez que o estacionamento indevido é passível de sanções penais.

SAÚDE

Na Alemanha, todas as pessoas têm de ter um seguro de saúde (Krankenversicherung). Existem muitas caixas de seguro de saúde públicas, por exemplo, AOK, DAK, bem como caixas de seguro de saúde particulares. A caixa de seguro de saúde paga as consultas médicas e as hospitalizações.

Se trouxer um seguro de saúde do seu país de origem, infor-me-se quais são as prestações médicas cobertas pelo mesmo na Alemanha.

Foi empregado, com um contrato de trabalho, por uma entida-de empregadora do seu país de origem e vai trabalhar para a mesma na Alemanha? Nesse caso, o seu „Seguro de Saúde Eu-ropeu“ (cartão EHIC) é válido aqui, até dois anos. Passado esse período terá de celebrar um seguro de saúde alemão.

Em todos os restantes casos, o Seguro de Saúde Europeu é apenas válido durante três meses e apenas para emergências médicas. Todas as restantes consultas médicas têm de ser pa-gas do próprio bolso! Os custos são elevados e, muitas vezes, podem originar dívidas!

Se tiver dívidas, procure um gabinete de aconselhamento sobre endividamento.

COMO SE FAZ UM SEGURO DE SAÚDE?

Se você ou um membro da sua família trabalhar na Alemanha, com um contrato de trabalho, recebendo um salário mensal superior a 450 Euros, é a entidade empregadora que faz o seu seguro de saúde.

Se trabalhar como autonomo é obrigatório fazer um seguro de saúde (quer seguro público ou seguro privado). Para o seguro de saúde público existe um valor mínimo básico. Para encontra-los entre nas páginas de internete das respectivas Caixas de Saúde. Uma grande vantagem da caixa de seguro de saúde pública é o seguro gratuito de familiares.

Com um seguro de saúde alemão pode escolher livremente os médicos e não tem de pagar nada por exames médicos reali-zados nos consultórios. Exceção são os exames não cobertos pela sua caixa de seguro de saúde. Todavia, estes necessitam ser documentados por escrito pelo médico.

É possível encontrar médicos que falem o seu idioma na Internet, em: http://arztsuchehessen.de
No ecrã de procura selecione a „Especialidade“, „Localidade“ e „Idiomas“.

Se sair da Alemanha, exceto se for por motivos de férias, não se esqueça de anular o seu seguro de saúde (e a matrícula esco-lar). Caso contrário, o seguro permanece ativo e terá de o pagar.

Por norma, aplica-se o seguinte: todos os contratos têm de ser res-cindidos nos prazos acordados, caso contrário terá de continuar a pagar os mesmos.

O QUE PODE FAZER SE NÃO TIVER UM SEGURO DE SAÚDE?

Studentische Poliklinik
Zeil 5
60313 Frankfurt am Main
Terças-feiras 17h00 - 19h00
Quartas-feiras 18h00 - 20h00

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

TRABALHO

Assinou um contrato de trabalho mediante o qual recebe um salário mensal superior a 450 Euros? O empregador assegura o empregado nos seguros sociais (saúde, invalidez, aposentadoria e acidente). Voce paga a metade e a outra metade paga o seu empregador.

Na Alemanha vigora um salário mínimo obrigatório (9,35 Euros bruto em 2020) e, além disso, salários mínimos dos setores específicos, por exemplo:

Construção civil: 12,55 Euros para trabalhadores indiferenciados, 15,40 Euros para trabalhadores diferenciados.

Limpeza de edifícios: 10,80 Euros para a limpeza interior, 14,10 Euros para a limpeza de janelas e fachadas.

Setor de cuidados: 11,35 Euros

PROCURA TRABALHO AQUI?

Existem várias formas de encontrar trabalho:Existem várias formas de encontrar trabalho:

– Na Internet, em portais de emprego, por exemplo a bolsa de empregos do Centro de Emprego (Agentur für Arbeit): http:// jobboerse.arbeitsagentur.de 

– A „Agentur für Arbeit“ local, onde se pode inscrever para a pro-cura de trabalho

– Empresas de „trabalho temporário“

– Jornais

Algumas entidades empregadoras exigem „dados de candida-tura“ para a contratação. Uma „candidatura“ é composta por uma carta de motivação, um currículo (CV), cópias das habili-tações e qualificações, certificados de trabalho e, às vezes, as traduções dos mesmos, caso estes tenham sido obtidos num país que não a Alemanha. Existem gabinetes que ajudam com o reconhecimento dos seus certificados:

beramí berufliche Integration e.V. Frankfurt http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Netzwerk https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/ angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/ anerkennungsberatung.html

REGISTRO COMERCIAL

Muitas pessoas na Alemanha trabalham por conta própria. Isto sig-nifica que têm uma pequena empresa própria.

Existe o perigo de ser considerado um „falso trabalhador por conta própria“. Tal constitui um crime! Um „falso trabalhador por conta própria“ é aquele que tem apenas uma entidade ad-judicante e que, tal como um empregado normal, recebe inst-ruções. Para que não seja considerado um „falso trabalhador por conta própria“, tem de ter várias entidades adjudicantes e ser o próprio a negociar sempre os contratos. Todos os seguros mencionados, registo na Câmara dos Ofícios, na Câmara do Comércio e na Câmara da Indústria, bem como impostos são igualmente suportados na totalidade por si.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Pode acontecer, que seu empregador não pague o seu salário. Ano-te o tempo trabalhado, o local do trabalho, a sua tarefa e o nome da sua firma. Sentindo-se inseguro ou tendo problemas acerca do seu trabalho, procure aconselhar-se com um advogado de causas trababalhistas.

SE NÃO ENCONTRAR TRABALHO

Reunindo determinados requisitos poderá receber ajudas financei-ras em caso de desemprego. Esta decisão fica a cargo do Centro de Emprego competente após verificação da sua documentação. Frankfurt, Offenbach e os municípios possuem Centros de Emprego próprios para os habitantes daquelas regiões.

CRIANÇAS E VIDA FAM ILIAR

Na Alemanha, recebe-se abono de família pelos filhos que ainda fre¬quentem a escola ou que estejam a seguir uma formação. Este abono de família pode ser requerido junto da caixa de abonos familiares (Familienkasse), onde os dados facultados serão analisados com grande rigor.

Moradas das Familienkassen:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

JARDIM DE INFÂNCIA

Recomendação: se os seus filhos tiverem menos de 6 anos de idade, inscreva-os num jardim de infância. Aqui aprenderão mais rapida-mente o alemão e fazem amigos num instante.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Tel: 069 8065 2130
kitasoffenbachde

ESCOLA

A escolaridade é obrigatória em Hessen. Todas as crianças estão sujeitas a uma escolaridade obrigatória de 9 anos! A frequência escolar e os livros são gratuitos na Alemanha.

Por favor registre sua crianca:

Staatliches Schulamt für die Stadt Offenbach am Main
und den Kreis Offenbach
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stadthof 13
63065 Offenbach
Tel: 069 80053 0

PROPOSTAS PARA FAMÍLIAS

É bom saber: Existem inúmeras iniciativas e propostas para famílias e pessoas em todas as situações de vida como, por ex-emplo, orientação na gravidez, orientação educacional, na área da formação e formação continuada, para famílias monoparen-tais, para a ocupação de tempos livres adaptada à idade, desde a juventude até a idades avançadas. Estas ofertas são gratuitas. Aproveite esta oportunidade!

Consulte o Serviço de Proteção de Menores (Jugendamt) local ou os gabinetes de aconselhamento para migrantes quanto à oferta adequada para si.

IDIOMA, TEMPOS LIVRES, CULTURA

CURSOS DE ALEMÃO

Viver na Alemanha, significa falar alemão. Aprenda a falar alemão o mais rapidamente possível. Depois poderá tratar pessoalmente dos seus assuntos e não dependerá de terceiros. Ninguém representa melhor os seus interesses!

Existem muitas ofertas de cursos de alemão!

Se não falar suficientemente bem alemão e contratar alguém para fins de tradução ou interpretação, verifique bem os se-guintes aspetos: a quem está a entregar as suas informações pessoais? Conhece esta pessoa? Confia nesta pessoa?

Abaixo informações de escolas que oferecem curso:

Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

TRADUTORES E INTÉRPRETES

Quando assinar um contrato com uma empresa ou uma entidade e não compreender o mesmo, é preferível fazer-se acompanhar de um intérprete reconhecido. Estes intérpretes acarretam honorários, mas pelo menos poderá ter a certeza de que os intérpretes são independentes e que traduzem a verdade.

COMUNIDADES VOLUNTÁRIAS PARA ESTRANGEIRAS E ESTRANGEIROS

Muitas vezes, as organizações de migrantes são contactos de confi-ança para representar os seus interesses. Por norma, trabalham em conjunto com as autoridades locais, e são da confiança das mesmas. Além disso, costumam ter ofertas culturais variadas. Na região de Offenbach existem muitas destas organizações; algumas delas são:

Centro Operário Português e.V.
Herr Manuel Monforte Reguengo
August-Bebel-Ring 26
63067 Offenbach am Main
Tel: 069 / 814369
Mail: m.monforteemailde
Internet: http://www.cop67.de

Katholische Portugiesische Gemeinde
Marienstr. 38
63069 Offenbach
Tel.069 / 845740
E-Mail: offenbachportugiesische-gemeindede
Internet: www.portugiesische-gemeinde.de

ORDEM E SEGURANÇA

REGRAS BÁSICAS E LEGISLAÇÃO

A região de Offenbach é internacional. Aqui vivem pes-soas de todo o mundo. Todos trazem consigo a sua cultura e os seus hábitos, o que torna a vida aqui interessante. Mas o convívio funciona apenas se todas as pessoas se tratarem com respeito e consideração, e se respeitarem e observarem as regras básicas e a legislação. Por vezes, isto significa repensar alguns comportamen-tos habituais no país de origem em locais públicos, em casa ou nos transportes rodoviários.

Cuidado ao proceder ao download de ficheiros (filmes, música, etc.) da Internet: respeite os direitos de autor. O que não estiver assinalado como sendo „gratuito“, custa dinheiro e, muitas vezes, é sujeito a ações judiciais. Na Internet poderá encontrar advogados que falam o seu idioma.

Preste atenção à especialidade: direito do trabalho, direito de família, direito do arrendamento, direito do ensino, etc., já que um advogado não pode aconselhar em todas as matérias especiais.

SERVIÇOS E NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

110 Polícia

112 Bombeiros e ambulâncias

– www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Transportes públicos na região:
www.rmv.de

MUDANÇA OU REGRESSO AO PAÍS DE ORIGEM

Se mudar de cidade ou se abandonar a Alemanha, tem de anular o seu registro no Bürgerbüro (OF). Veja também quais são os contratos que tem de rescindir.

Rumänisch (Română)

În Registrarea

Primii paşi pe care trebuie să îi faceţi la sosirea în Offenbach vă duc la biroul de evidenţă a populaţiei, numit „Bürgerbüro“ in Offenbach. În decurs de o săptămână de la sosire trebuie să vă înregistraţi aici personal cu o adresă valabilă, dovada de locuinţă (de la proprietar sau administraţie) şi documente de identitate (paşaport sau carte de identitate).

Bürgerbüro der Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39 63065 Offenbach

După ce vaţi înregistrat, ataşaţivă numele vizibil pe cutia poştală. Numai în felul acesta puteţi primi corespondenţă de la autorităţi.
În Germania este firesc să primiţi des corespondenţă de la diferite autorităţi. De regulă vi se cere să răspundeţi la diverse întrebări. Dacă nu înţelegeţi scrisoarea, rugaţi o persoană de încredere să o traducă. Uneori aveţi de plătit taxe. Dacă nu le plătiţi la timp, primiţi mai întâi o avertizare („Mahnung “), apoi suma se măreşte prin penalizări. Acest lucru dăunează persoanei Dvs. şi la fel de mult contului din bancă.
Vă rugăm să evitaţi umplerea excesivă a cutiei poştale. În Germania se primesc multe reclame, cutia de poştă se umple repede. Astfel se pot pierde din vedere scrisori importante.

CONTUL BANCAR
În Germania aveţi nevoie de un cont la o bancă (Bankkonto).
Fără înregistrarea la primărie, nu vi se deschide cont la bancă. Fără cont nu puteţi executa cele mai multe plăţi.
Plata în numerar a chiriei sau a salariului nu sunt t obişnuite în Germania. Cel mai adesea sunt un semn de incorectitudine şi puteţi deveni victima unei încercări de înşelătorie.
Dacă totuşi vi se cere să plătiţi bani în mână de ex. pentru chirie, cereţi neapărat o chitanţă de mână cu ştampilă.

LOCUINŢA

CHIRIA (MIETE)
Pentru a închiria o locuinţă, trebuie să semnaţi un contract de închiriere (Mietvertrag). Acest contract stabileşte drepturile şi obligaţiile Dvs. de chiriaş. Proprietarul cere în general o cauţiune (Kaution), care reprezintă valoarea a cel mult 3 chirii lunare. Cauţiunea rămâne la proprietar (pe un cont de economii) până cînd vă mutaţi din locuinţa închiriată. Atunci o primiţi înapoi, dacă la părăsirea locuinţei vaţi îndeplinit obligaţiile din contract (aţi renovat, nu aţi rămas în urmă cu plata chiriei, etc.).

Chiria constă din „chirie pentru spaţiul locuit“ (=Kaltmiete) + „întreţinerea“ (împreună = Warmmiete).
Pentru curent, apă, gaz, internet şi telefon se încheie contracte separate. Toate informaţiile necesare le obţineţi la înregistrare, de la Bürgerbüro Offenbach.
Respectaţi perioadele de reziliere a contractelor (Kündigungsfrist).

Locuinţele în Offenbach sunt scumpe. Contractul de închiriere se încheie exclusiv cu proprietarul (persoană particulară) sau cu administraţia imobilului (firmă).
În Offenbach puteţi depune cerere pentru un certificat de obţinere a unei locuinţe („Wohnungsberechtigungsschein“), dacă vaţi înregistrat în prealabil la Bürgerbüro. Certificatul se eliberează după verificarea documentelor Dvs. Locuinţa trebuie să o căutaţi însă singuri.
Multe persoane venite din România găsesc prin cunoştinţe o cameră sau o saltea cu chirie. Acestea sunt cel mai adesea mult prea scumpe şi de proastă calitate (insalubre).
Informaţivă asupra preţurilor pe piaţa imobiliară.
Respectaţi în general regula: Nu semnaţi nimic ce nu aţi înţeles, şi mai ales, nu pe loc!
Dacă condiţiile de locuit nu sunt în ordine/legale, anunţaţi autorităţile sau unul dintre consilieri (cu care aveţi de a face în mod obişnuit).
Nu este sănătos să locuiască mai multe persoane întro singură cameră şi să doarmă pe saltele.

CÂTEVA REGULI PENTRU A EVITA CONFLICTE SAU NEPLĂCERI:

Perioada de odihnă (Ruhezeiten) între orele 13:00 - 15:00 şi de la 22:00 la 6:00 trebuie respectată strict.

Trebuie păstrată curăţenia (Sauberkeit) în locuinţă, pe hol, în casa scării, în spaţiul din jurul casei şi pe stradă. Fiecare trebuie să contribuie la aceasta.

Separarea resturilor menajere (Mülltrennung): Separaţi resturile menajere de cele biologice, ambalaje, hârtie şi sticlă. Pentru fiecare fel de resturi există recipiente speciale care sunt uşor de identificat. În plus există şi deşeuri menajere (Sperrmüll), de ex. mobile sau lămpi etc. pentru gospodăriile particulare. Găsiţi toate informaţiile necesare în in-ternet şi pe siteurile celor două oraşe.

Grătarul (Grillen) este permis în grădină sau în anumite parcuri, în locuri special amenajate. Pe balcon nu este permis să se facă grătar.

Parcatul corect al maşinii arată nu numai respect pentru concetăţeni, ci vă economiseşte şi bani, căci parcarea in locuri nepermise se amendează.

SĂNĂTATEA

Fiecare persoană care trăieşte în Germania trebuie să aibă o asigurare medicală („Krankenversicherung“). Există multe case de sănătate de stat ca de ex. AOK, DAK dar şi particulare. Casa de sănătate preia costurile pentru consultaţiile medicale precum şi pentru internarea în spital.

Dacă aveţi o asigurare din România, informaţi-vă ce servicii medicale acoperă această asigurare în Germania.

Lucraţi în Germania cu un contract la un angajator din România? Atunci este valabilă asigurarea europeană (EHIC) până la o durată de doi ani. După această perioadă trebuie să încheiaţi o asigurare medicală germană.

Asigurarea medicală europeană este valabilă în rest în general 3 luni şi numai pentru cazuri de urgenţă. Pentru orice alte servicii medicale trebuie plătit particular. Costurile sunt foarte mari şi pot duce la datorii.

Dacă aveţi datorii, adresaţi-vă consilierilor specializaţi
(Schuldnerberatungsstelle).

CUM PUTEŢI ÎNCHEIA O ASIGURARE MEDICALĂ?

Dacă fie Dvs., fie un membru al familiei lucrează în Germania cu contract de muncă şi câştigă mai mult de € 450 pe lună, angajatorul este obligat să încheie o asigurare medicală.

Dacă lucraţi pe cont propriu, trebuie să vă asiguraţi singur, fie particular, fie la o casă de asigurări medicale de stat. Pentru o asigurare medicală legală de stat există tarife minime, pe care le găsiţi în internet, pe site-urile caselor de asigurări medicale. Avantajul unei asigurări medicale legale este şi asigurarea gratuită a membrilor de familie.

Dacă sunteţi asigurat la o casă de asigurări medicale germană puteţi să vă alegeţi liber medicul şi nu trebuie să plătiţi consultaţiile. Excepţie fac doar consultaţiile pe care asigurarea Dvs. nu le acoperă. Dar acest lucru trebuie documentat de medic.

În internet găsiţi medici care vorbesc româneşte:
http://arztsuchehessen.de/
Completaţi în formularul de căutare: specialitatea dorită (Fachrichtung), localitatea (Ortsangaben) şi limba (Fremdsprachen).

Dacă părăsiţi Germania – nu doar pentru concediu – nu uitaţi să anunţaţi casa de asigurări (şi şcoala copiilor), altfel trebuie să plătiţi contribuţia mai departe.

În general trebuie ţinut cont de următoarele: Fiecare contract trebuie reziliat în funcţie de condiţiile prevăzute în contract, altfel trebuie plătit mai departe până la rezilierea în scris.

CE PUTEŢI FACE DACĂ NU AVEŢI
ASIGURARE MEDICALĂ?

Adresaţi-vă la:

Policilinica studenţească (Studentische Poliklinik)
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
Marţea: 17:00 - 19:00 h
Miercurea: 18:00 – 20:00 h

MUNCA

Aţi semnat un contract de muncă prin care câştigaţi mai mult de € 450 pe lună? Atunci, angajatorul Dvs. trebuie să vă încheie asigurări de sănătate, de pensie, de şomaj, de accidente (asigurări sociale). Dvs. veţi plăti 50 % iar angajatorul 50 % din costuri.

În Germania există un salariu minim de € 9,35 pe oră brut (2020).
În plus există salarii minime pe diverse branşe, ca de ex.:

Construcţii: € 12,55 pentru muncitorii necalificaţi şi, € 15,40 pentru cei calificaţi

Curăţenie: € 10,80 pentru curăţenie în interior, € 14,10 pentru geamuri şi faţade

Îngrijire (de ex. bătrîni): € 11,35

CĂUTAŢI DE LUCRU AICI?

Există mai multe căi de a găsi de lucru:Există mai multe căi de a găsi de lucru:

 • În internet, pe portale speciale care oferă locuri de muncă, de ex. „Jobbörse“ a agenţiei pentru muncă (Agentur für Arbeit): http://jobboerse.arbeitsagentur.de
 • Direct la Agenţia locală de muncă unde vă puteţi înregistra, dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă.
 • Firme pentru muncă temporară (Zeitarbeit-Firmen)
 • In ziare.

Unii angajatori cer să aplicaţi pentru un loc de muncă cu un set de documente (Bewerbung), care cuprind în general: o scrisoare de intenţie, un CV, copii după diplome şi certificate de şcoală sau studiu, calificări şi recomandări de la foştii angajatori, uneori cu traducerile acestora dacă au fost obţinute în altă ţară decît în Germania. Există instituţii care vă pot ajuta la recunoaşterea calificărilor (Anerkennung ausländischer Abschlüsse):

beramí berufliche Integration e.V. Frankfurt:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Netzwerk https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/ angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/ anerkennungsberatung.html

ÎNREGISTRAREA UNEI FIRME
(GEWERBEANMELDUNG)

Multe persoane care s-au stabilit în Germania, lucrează ca întreprinzători. adică au înfiinţat o firmă proprie, mică.

Atenţie: În acest caz există şi un risc, şi anume să fiţi considerat „aparent întreprinzător”, dacă aveţi un singur client iar relaţia de muncă cu el este echivalentă cu cea a unui angajat – adică primiţi toate comenzile de la el. A fi „aparent întreprinzător” este ilegal şi se amendează. Ca intreprinzător trebuie să aveţi mai mulţi clienţi în acelasi timp, să vă contractaţi direct comenzile, să încheiaţi personal toate asigurările ca de ex. cele de accident, să vă înregistraţi la camera de comerţ sau a meşteşugarilor şi să plătiţi singur impozitul (Steuer) la Direcţia Finanţelor Publice (Finanzamt).

Dacă sunteţi nesiguri în privinţa relaţiei Dvs. de muncă, adresaţi-
vă la biroul de consiliere (Beratungsstelle) în limba română:

Beratungsstelle „Faire Mobilität“ Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/2729 7567
Fax: 069/2729 7568


DACĂ NU GĂSIŢI LOC DE MUNCĂ

În anumite condiţii puteţi primi ajutor financiar dacă sunteţi şomer. Hotărârea, dacă îndepliniţi condiţiile legale pentru ajutor financiar de la statul german este luată de Jobcenter-ul din localitatea în care locuiţi, după verificarea documentelor necesare. În Offenbach şi în fiecare regiune există câte un Jobcenter responsabil pentru cetăţenii care locuiesc acolo.

COPIII ŞI VIAŢA DE FAMILIE

INDEMNIZAŢIA PENTRU COPII (KINDERGELD)

Statul german oferă indemnizaţie de copii pentru toţi copiii care merg la şcoală sau sunt încă în instruire. Pentru a beneficia de aceasta trebuie să depuneţi o cerere la casa de familie (Familienkasse). După verificarea exactă a informaţiilor pe care le daţi, primiţi o înştiinţare acasă.

Adresele caselor de familie sunt:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

GRĂDINIŢA (KINDERGARTEN)

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

ŞCOALA (SCHULE)

În Landul Hessen şcoala este obligatorie. Fiecare copil trebuie să meargă 9 ani la şcoală. Şcoala şi cărţile sunt gratuite.

Înscrieţi-vă copilul la:

Staatliches Schulamt für die Stadt Offenbach am Main
und den Kreis Offenbach
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0

OFERTE (ANGEBOTE) PENTRU FAMILII

Bine de ştiut: Există multe oferte pentru familii şi persoane în cele mai diferite situaţii de viaţă, ca de ex. consiliere pentru gravide, consiliere pentru probleme de educaţie, pentru studiu şi perfecţionare, pentru părinţi care îşi cresc singuri copiii, pentru timpul liber, pentru tineri şi oameni în vârstă. Ofertele sunt gratuite. Folosiţi aceste oferte!

Întrebaţi la serviciul pentru tineret sau de consiliere pentru migranţi din oraşul Dv., ce ar fi potrivit pentru Dvs.

LIMBA GERMANĂ, TIMPUL LIBER

CURSURI DE LIMBA GERMANA

Să trăieşti în Germania, înseamnă să vorbeşti limba germană. Învăţaţi germana cât mai repede. Abia atunci puteţi să vă rezolvaţi singuri problemele şi să nu mai depindeţi de alte persoane. Dvs. vă reprezentaţi cel mai bine interesele proprii!

Există multe oferte pentru învăţarea limbii germane.

Dacă nu vorbiţi bine germană, şi trebuie să angajaţi un interpret sau tradu-cător, verificaţi: Cui transmiteţi datele Dvs. personale? Cunoaşteţi persoana? Aveţi încredere în această persoană?

Informaţii privitoare la oferte de învăţare a limbii germane:

Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

BIROURI DE TRADUCERI SAU SERVICII
DE INTERPREŢI

Dacă trebuie să încheiaţi un contract dar nu îl puteţi înţelege, atunci este preferabil să fiţi însoţit de un traducător sau interpret autorizat. Aceştia trebuiesc plătiţi dar atunci aveţi siguranţa că ei sunt independenţi şi traducerea va fi corectă.

ORGAN IZAŢII DE MIGRANŢI

Organizaţiile de migranţi din zonă sunt de regulă parteneri de încredere pentru a vă reprezenta şi a vă apăra interesele. De obicei ele cooperează cu administraţia locală şi se bucură de încredere acolo. În plus ele oferă şi manifestări culturale foarte diverse. În regiunea Offenbach există mai multe organizaţii româneşti, ca de ex.:

ARO, Rumänischer Kulturverein Frankfurt & Umgebung e. V.
ARO, Asocia;ia Românilor din Frankfurt și Împrejurimi
Alicestr. 101 · 63075 Offenbach
Tel.: 069 86007374
Mail: secretararo-rhein-mainde · www.aro-rhein-main.de

CROM, Rumänische Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet e.V.
CROM, Comunitatea Românilor din regiunea Rin-Main
Adresa poştală:
Postfach 100321 · 63003 Offenbach
Biroul: Arthur-Zitscher-Str. 11 · 63065 Offenbach
Tel.: 0170 6032283
Mail: cromrheinmain1aolcom · http://crom-neu2.blogspot.de
Rumänisch Orthodoxe Kirchengemeinde e.V. Offenbach

Rumänisch Orthodoxe Kirchengemeinde e.V. Offenbach
Comunitatea religioasă româno-ortodoxă
Backstraße 16 · 63069 Offenbach am Main
Tel. & Fax: 069/87876326
Mobil: 0174 /1605808
Mail: rok103aolcom · www.biserica.comeurom.net

Telefon de urgen;ă la consulat numai pentru cazuri de deces,
accidente sau alte situaţii de dificultate deosebita: 0173/5757585.

Aten;ie: La acest număr nu se pot solicita şi nici obţine informaţii consulare în afara celor legate de situaţiile de decese, accidente şi situaţii de urgenţă.

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ

REGULI

Regiunea Offenbach este o regiune internaţională. Aici trăiesc oameni din toată lumea. Fiecare îşi aduce propria cultură şi obiceiurile de acasă, ceea ce face viaţa foarte interesantă. Convieţuirea funcţionează însă numai dacă ne tratăm reciproc cu mult respect, ţinem cont de celălalt şi respectăm regulile de bază şi legile locale.
Aceasta înseamnă concret să ne revizuim anumite comportamente de acasă, în special în public, în mijloacele de transport în comun sau chiar in locuinţă!

Fiţi atenţi când descărcaţi date din internet (filme, muzică) respectaţi drepturile de autor. Ceea ce nu este marcat cu „gratis“, costă bani iar descărcarea neautorizată este urmărită prin justiţie. La nevoie găsiţi în internet avocaţi (Anwälte) din zonă care vorbesc limba româna.

Fiţi atenţi la specialitatea avocatului: muncă, familie, chirie, şcoală, căci nu orice avocat este specializat în toate domeniile juridice.

NUMERE ŞI SERVICII DE URGENŢĂ
(NOTDIENSTE UND NOTRUF)

110 Poliţia (Polizei)110

112 Pompierii şi salvarea (Feuerwehr und Notarztwagen)

– https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Transportul în comun în regiune
Öffentliche Verkehrsmittel in der Region):
www.rmv.de

MUTATUL ÎN ALT ORAŞ SAU REPATRIEREA

Dacă vă mutaţi în alt oraş sau părăsiţi Germania trebuie să anunţaţi din nou oficiul de evidenţă a populaţiei, ca să vă şteargă din registrul evidenţa populaţiei: la Bürgerbüro Offenbach. Verificaţi deasemenea ce alte contracte mai aveţi şi trebuiesc reziliate.

Spanisch (Español)

INSCRIPCIÓN

El primer paso a realizar cuando llegue a Offenbach le lleva a la «Oficina de Atención al Ciudadano» (OF). Allí debe inscribirse personalmente en un plazo de una semana con una dirección válida, una confirmación oficial del proprietario del apartamento (Wohnungsgeberbestätigung) y un documento de identidad (pasaporte o DNI). Oficina de Atención al

Ciudadano del ayuntamiento de Offenbach del Meno
Kaiserstraße 39 63065 Offenbach

Una vez empadronado coloque su nombre en el buzón en un formato bien legible. Solo así podrá recibir el correo de las autoridades.
En Alemania es frecuente recibir correo de diferentes autoridades. Por lo general tiene que reaccionar, p. ej. respondiendo preguntas. Si no comprende la carta deje que una persona de confianza se la traduzca. A menudo debe abonar tasas. Si no se paga a tiempo recibirá en primer lugar una reclamación de pago, que aumenta el importe. Algo perjudicial para su fama y para su cuenta corriente. Evite que su buzón rebose. En Alemania se suele recibir mucha publicidad, así el buzón se llena con rapidez y se pueden pasar por alto cartas importantes.

CUENTA BANCARIA 

En Alemania necesita tener una cuenta bancaria. Sin estar registrado en la Oficina de Atención al Ciudadano no es posible abrir una cuenta bancaria. Sin cuenta bancaria no puede realizar legalmente muchos pagos.
En Alemania no es frecuente pagar el alquiler o los salarios en efectivo. A menudo esos pagos al contado son una señal de que está siendo víctima de un fraude.
En caso de que tenga que pagar su alquiler en efectivo solicite, sin falta, un recibo.

VI VIEN DA

ALQUILER

Para alquilar una vivienda, usted firma un «contrato de alquiler». En ese contrato se regulan sus obligaciones y sus derechos como inquilino. El arrendador suele solicitar una «caución», como máximo 3 veces el importe del alquiler sin gastos incluidos. Caución significa que ese dinero lo administra el arrendador hasta que usted abandona el inmueble. Cuando abandone el inmueble y haya cumplido todas sus obligaciones (p. ej. reformas, todos los pagos realizados), se le reembolsará el importe, más los intereses obtenidos.
El precio del alquiler consta del «alquiler para el espacio habitable» (= alquiler sin gastos adicionales, Kaltmiete en alemán) + «gastos adicionales» (todo junto = alquiler total, Warmmiete en alemán).
Por lo general hay que firmar contratos propios para la electricidad, el agua, la conexión telefónica, para internet. Cuando se empadrone en la Oficina de Atención al Ciudadano se le informará al respecto.
Tenga en cuenta el «plazo de rescisión» (Kündigungsfrist) en su contrato!

En Offenbach el precio de la vivienda es alto. El contrato de alquiler lo firma exclusivamente con el arrendador (persona privada) o con un gestor (empresa de gestión de la propiedad, agentes).
En Offenbach también hay viviendas a unos precios más asequibles, las denominadas «viviendas sociales, Sozialwohnungen». Para poder alquilar una de esas viviendas hay que «presentar una solicitud». En Offenbach se puede presentar la solicitud para un «subsidio a la vivienda (Wohnungsberechtigungsschein)» si se ha empadronado antes en la Oficina de Atención al Ciudadano de Offenbach. Una vez tramitada la documentación si tiene derecho a ello se le concederá el subsidio a la vivienda. Pero usted mismo tiene que buscar la vivienda.
Muchas personas alquilan una «habitación» o una «cama» mediante una persona de contacto. A menudo le cobran demasiado y la calidad es con frecuencia mala.
Infórmese sobre los precios correctos.
En principio: no firme nada que no haya entendido, y menos sin un plazo para recapacitar.
Si la habitabilidad no es buena informe a una autoridad o a un punto de atención.
Es insalubre si mucha gente duerme solo sobre colchones en una misma habitación!

ALGUNAS REGLAS PARA EVITAR CONFLICTOS EN EL VECINDARIO:

Es obligatorio respetar los tiempos de descanso de 13:00 a 15:00 horas y a partir de las 22:00 hasta las 6:00 horas.
Mantener una grado aceptable de limpieza en la vivienda y las escaleras, en el solar, en la calle y en los lugares públicos. Todos podemos contribuir a ello.
Separación de la basura: Separe su basura doméstica de la basura orgánica, los envases, el papel y el vidrio. Hay recipien-tes especiales para cada tipo de residuos con denominaciones fáciles de reconocer. Además, también se separan los desechos voluminosos (muebles, lámparas etc. en domicilios privados). En las páginas web de ambas ciudades encontrará toda la in-formación al respecto.
Está permitido realizar barbacoas en los jardines o en parques destinados a ello. En los balcones no se debe realizar ninguna barbacoa.
Aparcar correctamente su vehículo es una señal de respeto hacia los demás, y también le ahorra dinero, pues aparcar mal conlleva el pago de una multa.

SALUD

En Alemania todos los habitantes están obligados a tener un «segu-ro de salud». Hay muchas cajas de seguro de salud públicas, p. ej. AOK, DAK, y también privadas. La caja de seguro de salud paga las visitas al médico y las estancias en el hospital.

Si trae un seguro de salud de su país de procedencia infórmese de qué cobertura médica le ofrece en Alemania.

¿Ha firmado su contrato de trabajo con un patrón de su país de procedencia y trabaja en Alemania en su nombre? Entonces su «seguro de salud europeo» es válido hasta dos años. Después de ese plazo tiene que disponer de una póliza de seguro de salud alemana.

El seguro de salud europeo en los demás casos solo tiene una validez de tres meses y solo cubre las emergencias médicas. ¡Todas las demás visitas al médico las tiene que abonar usted como persona privada! Los costes son altos. ¡A menudo se ge-neran deudas por ello!

Si estuviese endeudado consulte a una agencia de asesora-miento en materia de endeudamiento.

¿CÓMO SE CONSIGUE
UN SEGURO DE SALUD?

Si usted o un miembro de su familia trabaja en Alemania con con-trato de trabajo y gana más de 450 euros al mes, su patrón firma su seguro de salud.

Si usted es autónomo, tiene que firmar usted mismo un segu-ro de salud privado o público. Para el seguro de salud público voluntario hay un importe mínimo. Usted encuentra el importe mínimo en las respectivas páginas web de los diferentes se-guros. Una gran ventaja de la caja de seguro de salud pública es que los demás miembros de la familia se incluyen gratis.

Con un seguro de salud alemán puede escoger cualquier médi-co y no tiene que pagar nada en la consulta cuando sea some-tido a exámenes médicos. Excepto los exámenes que no están cubiertos por la caja de seguro de salud. Pero el médico lo tiene que poder documentar por escrito.

Puede buscar médicos que hablen su idioma en internet en http://arztsuchehessen.de. En la ventana de búsqueda tiene que escoger «especialidad (Fachrichtung)», «lugar (Ortsangaben)» e «idiomas (Fremdsprachen)».

Cuando abandone Alemania, excepto cuando solo realiza un viaje, no se olvide de dar de baja usted mismo su seguro de salud (y su escuela). De no ser así el seguro de salud sigue vigente y usted tiene que pagarlo.

En principio: todos los contratos tienen que ser dados de baja en el plazo de rescisión acordado, sino tiene que seguir pagándolos.

¿QUÉ PUEDE HACER SI NO DISPONE
DE UN SEGURO DE SALUD?

Policlínica estudiantil
Zeil 5 · 60313 Fráncfort del Meno
Martes 17:00 - 19:00 hora
Miércoles 18:00 - 20:00 hora

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
Tel: 069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St. Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
Tel: 0152 09291775
Tel: 069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
wilhelm-Eppstein-Straße 1, 60431 Frankfurt
Tel: 069 297208740

TRABAJ O

¿Ha firmado un contrato de trabajo con el que gana más de 450 euros al mes? Entonces su empleador tiene que registarle en la se-guridad social (seguro de salud, de cuidado, de desempleo, y de accidentes). Usted tiene que pagar la mitad de las contribuciones, la otra parte la paga el empleador.

En Alemania hay un salario mínimo legal (9,35 euros brutos en 2020) y además salarios mínimos para determinados sectores, por ejemplo:

Construcción: 12,55 euros para albañiles rasos, 15,40 euros para operarios especialistas.

Limpieza profesional: 10,80 euros para limpieza de interiores, 14,10 euros para limpieza de cristales y fachadas.

Atención sanitaria: 11,35 Euro

¿ESTÁ BUSCANDO TRABAJO?

Hay varios caminos para encontrar trabajo:

 • En internet en los portales de empleo, por ejemplo la bolsa de empleo de la «Agentur für Arbeit» (Oficina pública de empleo alemana): http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 
 • las oficinas públicas de empleo en las que se puede registrar como persona en búsqueda de empleo
 • empresas de «trabajo temporal» 
 • periódicos

Algunos patrones piden «Documentación de solicitud de empleo» para contratarle. Una «solicitud de empleo» consta de una carta de motivación, un curriculum vitae, copias de las titulaciones y las cualificaciones, certificados de trabajo y de vez en cuando su traducción, si los ha obtenido en un país diferente, no en Alemania. Hay centros que le ayudan con el reconocimiento de sus certificados:

beramí berufliche Integration e.V. Fráncfort:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Netzwerk: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/ angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/ anerkennungsberatung.html

REGISTRO DE EMPRESA

Muchas personas trabajan en Alemania como autónomos. Es decir, tienen su propia pequeña empresa.

Corre peligro de que trabaje como «falso autónomo (scheinselbst¬ständig)». ¡Se trata de un delito! Se considera que alguien es un «falso autónomo» cuando solo tiene un cliente y recibe instrucci-ones como si se tratase de un empleado normal. Para que no se le considere «falso autónomo» debe tener varios clientes y negociar siempre usted los pedidos. Todos los seguros mencionados, la inscripción en la Cámara de oficios o en la Cámara de comercio e industria y los impuestos los tiene que pagar usted solo.

EMPLEO

Sucede que los empleadores no le pagan los salarios. Por lo tanto, anote su tiempo de trabajo, lugar de trabajo, actividad y empleador. En caso de dudas y problemas relacionados con su relación laboral búsquese asesoramiento legal.

SI NO ENCUENTRA TRABAJO

Bajo determinados requisitos puede obtener un subsidio en caso de estar en paro. La decisión la toma el Jobcenter (agencia de empleo pública) tras comprobar su documentación. En Fráncfort, Offenbach y los ayuntamientos del entorno existen oficinas de empleo propias para la gente que reside allí.

HIJOS Y VIDA FAMILIAR

«KINDERGELD» SUBSIDIO POR HIJOS

Para los menores que todavía visitan la escuela o están en formación profesional en Alemania se paga un subsidio. El Kindergeld se pue-de solicitar en la Familienkasse, donde se comprueban con exactitud todos los datos.

Direcciones de las Familienkasse:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

GUARDERÍA INFANTIL

Recomendación: Envíe a sus hijos a la guardería, si tienen menos de 6 años. Allí aprenderán alemán con rapidez y harán pronto amigos.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Tel: 069 8065 2130
kitasoffenbachde

ESCUELA

En Hesse es obligatorio que los menores acudan a la escuela. ¡To-dos los menores tienen que acudir a la escuela durante 9 años! En
Alemania la visita a la escuela y los libros de texto son gratuitos.

Para inscribir a sus niños, por favor, diríjase a:

Departamento oficial de Educación para Offenbach del
Meno y el distrito de Offenbach
Centro de recogida y asesoramiento para alumnos
que se incorporan al colegio
Stadthof 13
63065 Offenbach
Teléfono: 069 / 80053 0

OFERTAS PARA FAMILIAS

Información: Existen muchas ofertas para familias y para personas de todo tipo, por ejemplo asesoramiento de embara-zadas, asesoramiento sobre educación, formación y capacita-ciones, para familias monoparentales, para ocio en todas las edades, desde jóvenes hasta personas mayores. Esas ofertas son gratuitas. ¡Benefíciese de esas ofertas!

Pregunte a la Oficina de protección de menores
(Jugendamt) local o a los Puntos de ase-
soramiento para migrantes cuál es la
oferta adecuada para usted.

IDIOMA, OCIO, CULTURA

CURSOS DE ALEMÁN

Vivir en Alemania significa hablar en alemán. Aprenda a hablar alemán cuánto antes pueda. Entonces podrá tramitar todos sus asuntos usted mismo y no dependerá de la ayuda de otras personas. ¡Usted es el mejor representante de sus derechos!

¡Existen muchas ofertas de cursos de alemán!

Si todavía no hablase bien en alemán y contrata a alguien para realizar una traducción o como intérprete debe comprobar: ¿A quién le comunica su información personal? ¿Conoce a esa persona? ¿Confía en esa persona?

Consulte las siguientes páginas web para informarse sobre escuelas de idioma:

Offenbach del Meno:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

Si firma un contrato con una empresa o un organismo público y no lo entiende, entonces es mejor que le acompañe un intérprete oficial. Esos intérpretes cuestan dinero. Pero puede estar seguro de que el in-térprete es independiente y traduce verídicamente.

ORGANIZACIONES DE MIGRANTES

A menudo puede confiar en las organizaciones de migrantes para re-presentar sus intereses. Por lo general colaboran con los organismos locales que confían en ellas. Además también disponen de una amplia oferta cultural. En la región de Offenbach hay muchas de esas organizaciones.

ORDEN Y SEGURIDAD

REGLAS BÁSICAS Y LEYES

La región Offenbach es internacional. Ahí vive gente de to-das partes del mundo. Cada uno tiene una cultura y unas costumbres propias. Por eso es tan interesante vivir aquí. Pero solo podremos convivir si todo el mundo se trata con respeto, si todos actuamos con deferencia y respetamos y cumplimos las reglas básicas y la legislación local. Eso significa, de vez en cuando, no actuar según el comportamiento habitual de su país de origen en las zonas públicas, en su edificio o circulando por vías públicas.

Tenga cuidado al descargar ficheros (películas, música etc.) de internet: respete los derechos de autor. Todo lo que no está etiquetado como «gratis» cuesta dinero y las infracciones son perseguidas por la ley. Puede encontrar en internet abogados que hablen su idioma materno.

Tenga en cuenta su especialidad: derecho laboral, derecho de familia, derecho de arrendamiento, derecho de educación, etc. pues no todos los abogados pueden asesorar en todos los cam-pos jurídicos.

SERVICIOS DE EMERGENCIA
Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA

110 Policía

112 Bomberos y ambulancia

– www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/ notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php 
Transporte pública en la región: www.rmv.de

EN CASO DE MUDANZA
O RETORNO A SU PAÍS DE ORIGEN

Si se muda a otra ciudad, o si abandona Alemania, tiene que darse de baja en la Oficina de Atención al Ciudadano (OF). Revise también qué contra-tos tiene que rescindir con anticipación.

Türkisch (Türk)

KAYIT

Offenbach’a vardığınızda yapacağınız ilk şey bir “Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Ofisi” (OF) gitmek olacaktır. Bir hafta içerisinde geçerli bir adres, kimlik belgesi (pasaport veya nüfus cüzdanı) ve konut veren onayı ile birlikte şahsen başvurmalısınız.

Offenbach am Main Belediyesi Vatandaşlık
ve Nüfus İşleri Ofisi
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

Kayıt olduktan sonra adınızı okunur bir biçimde posta kutusuna yazınız. Ancak bu şekilde resmi dairelerden önemli mektuplar size ulaşabilir.

Almanya’da farklı resmi kurumlardan mektup almanız olağandır. Genellikle aktif olmalısınız, örn. soruları cevaplamalısınız. Mektupları anlamazsanız, güvenilir bir kişiye tercüme ettiriniz. Hatta bazen vergiler de olabilir. Zamanında ödemezseniz önce bir „ihtar” alırsınız; daha sonra da miktar artar. Bu, saygınlığınız ve hesap bakiyeniz için de iyi değildir.

Dolu bir posta kutusuna sahip olmaktan kaçının. Almanya’da çok fazla reklam gelir. Posta kutusu reklamlarla dolar ve önemli mektuplar gözden kaçabilir.

BANKA HESABI

Almanya’da bir banka hesabına ihtiyacınız vardır.

Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Bürosu’nda kayıt olmadan bir banka hesabı açmak mümkün değildir. Banka hesabı olmadan çoğu ödemeyi gerçekleştiremezsiniz.

Almanya’da kira veya maaş ödemelerinde nakit ödeme olağan değildir. Bu, genellikle bir dolandırıcılığa kurban gittiğinizin işaretidir.

Kiranızı nakit ödemek durumundaysanız kesinlikle bir fatura talep edin.

OTOMOBİL

Geldiğiniz ülkeden arabanızı da beraberinizde getirirmeniz durumunda arabanızı üç ay içerisinde bulunduğunuz yerdeki „ruhsat bürosu”nda yeni adresinizle beraber kayıt ettirmeniz gerekmektedir.

Offenbach am Main Belediyesi Vatandaşlık
ve Nüfus İşleri Ofisi
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

EV

Kİ RA

Bir ev kiralamak için bir „kira sözleşmesi” imzalamanız gerekir. Kira sözleşme-si, kiracı olarak haklarınızı ve yükümlülüklerinizi düzenler. Kiracı genellikle -en fazla 3 kira miktarı kadar- bir depozito talep eder. Depozito, evden çıkana kadar ev sahibinin elinde tutacağı para anlamına gelmektedir. Evden çıkarken yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz (temizlik, kira borcu olmaması) duru-munda depozitonuzu geri alırsınız.

Kira ücreti „oturulacak alanın kirası” ndan oluşmaktadır. (= yan gidersiz kira bedeli) + „yan giderler” (hepsi = kira bedeli)

Genellikle elektrik, su, telefon bağlantısı, internet için ilave sözleşmeler yapılmalıdır. Bununla ilgili tüm bilgileri Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Bürosu’ndan (OF) alabilirsiniz.

Sözleşmenizdeki „fesih tarihi” ne dikkat ediniz!

Offenbach’ta evler pahalıdır. Kira sözleşmelerini kiracı (özel kişi) veya bina yönetimi (idare, firma) ile yapa bilirsiniz.

Offenbach’ta „sosyal konutlar” denen ucuz evler de vardır. Bu evler için Konut Dairesi’nde bir „başvuru” yapılmalıdır. Offenbach’ta Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Ofisi’ne kayıt olunduktan sonra „ev hakkı belgesi”ne başvurulabilinir. Başvuru belgelerinin incelen-mesinden sonra ev hakkı belgesi verilir. Ev arama işlemleri kişinin kendi sorumluluğundadır.

Genellikle bir aracı yoluyla kiralanan „oda” veya „yatak” kalitesiz ve pahalı olabilmektedir.

Uygun fiyatlar hakkında bilgi sahibi olunuz.

0 Genel olarak şu geçerlidir: Anlamadığınız hiçbir şeyi hemen imzalamayın.

Ev koşulları iyi değilse bir yetkili makamı veya danışma kurumunu bilgilendirin.

Çok sayıda insanın bir odada yer yataklarında uyumaları sağlık açısından da sakıncalıdır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK
İÇİN İŞTE BİRKAÇ KURAL:

Saat 13:00’ten 15:00’e ve 22:00’den 06:00’ya kadar sessizlik zamanıdır. Lütfen riayet ediniz.

Evi, merdivenleri, bahçeyi, sokakları ve kamuya açık alanları temiz tutunuz. Herkes bir katkıda bulunabilir.

Çöp ayrıştırma: Normal çöpü, ekolojik atıklardan, ambalajlardan, kağıt ve cam çöpünden ayrı tutunuz. Her bir çöp türü için kolayca tanımlanmış özel kutular vardır. Bunların dışında evler için büyük ebatlı çöpler (mobi-lyalar, lambalar vb.) de vardır. Tüm bilgileri iki şehrin internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Mangal yakmaya bahçede veya önceden belirlenmiş parklarda izin verilmektedir. Balkonda mangal yakılmamalıdır.

Arabayı düzgün park etmek sadece diğer insanlara gösterilen sayıgıyı belirtmez, aynı zamanda para tasarruf etmenizi sağlar. Çünkü hatalı park etmek cezaya tabidir.

SAĞLIK

Almanya’da herkesin bir „sağlık sigortası” olmak zorundadır. Örn. AOK, DAK gibi çok sayıda resmi sigorta kurumlarının yanında özel sigorta kurumuları da vardır. Sigorta kurumları müşterilerinin doktor randevularını ve hastane konaklamalarını karşılar.

Geldiğiniz ülkeye ait bir sağlık sigortasına sahipseniz, bu sigortanın Almanya’da hangi tıbbi harcamaları kapsadığını araştırınız.

Geldiğiniz ülkedeki bir işveren tarafından bir iş sözleşmesiyle işe yerleştirildiniz ve bu işveren için Almanya’da mı çalışıyorsunuz? Bu durumda „Avrupa sağlık sigorta”nız (EHIC-Kartı) iki yıla kadar geçerlidir. Daha sonra bir Alman sağlık sigortası yaptırmalısınız.

Avrupa sağlık sigortası diğer tüm durumlarda sadece üç ay geçerlidir ve sadece acil tıbbi durumları kapsar. Diğer tüm doktor ziyaretleri kişinin kendisi tarafından karşılanmalıdır! Hastane masrafları bazen yüksek olabilir ve bu sebepten dolayı kişi borçlanabilir.

Borçlanmak durumunda kalırsanız bir borç danışma merkezine başvurunuz.

NASIL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRIRIM?

Siz veya ailenizden birisi Almanya’da iş sözleşmesiyle 450 Avro’dan fazla kazanıyorsanız işveren sağlık sigortanızı yapmak mecburiyetindedir.

Serbest meslek sahibiyseniz kendinize özel veya resmi sağlık sigortalarından birini yaptırmalısınız. İsteğe bağlı resmi sağlık sigortasında aylık belirli bir ücret ödemek zorundasınız. Bu ücret seçtiğiniz sigortaya bağlıdır ve sigortanın web sitesinden öğrenile bilinir. Resmi sağlık sigortasının en büyük avantajı aile bireylerini ücretsiz sigortanıza dahil etmektir.

Alman sağlık sigortasıyla doktorunuzu ücretsiz seçebilirsiniz. AynıAlman sağlık sigortasıyla doktorunuzu ücretsiz seçebilirsiniz. Aynızamanda muayenehanede sağlık tetkikleri ücretsizdir. Sağlık sigortanızın karşılamadığı tetkikler istisnadır. Ancak doktor bunu yazılı olarak belgeleyebiliyor olmalıdır.

Dilinize hakim doktorları internette şu adreste bulabilirsiniz: http://arztsuchehessen.de/
Arama maskesinde „uzmanlık alanı”, „yer bilgileri” ve „yabancı diller”i seçmelisiniz.

Almanya’dan tatil dışında bir amaç için ayrılıyorsanız, sağlık sigortanız (ve okulunuz) ile bağlantınızı kesmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sağlık sigortası devam eder ve para ödemeniz gerekir.

Genel olarak şu geçerlidir: Her sözleşme anlaşılmış fesih tarihleri dahilinde sonlandırılmalıdır; yoksa ödemeye devam etmeniz gerekir.

SAĞLIK SİGORTANIZ YOKSA NE YAPABİLIRSİNİZ?

Öğrenci polikliniği
Zeil 5
60313 Frankfurt am Main
Salı günleri 17:00 -19:00
Çarşamba günleri: 18:00 -20:00

Medizinische Sprechstunde für Wohnungslose und Arme
Gerberstraße 15, 63065 Offenbach
069 82977030

Ökumenische Straßenambulanz St.Josef
Platz der Deutschen Einheit 7, 63065 Offenbach
0152 09291775
069 800640

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung
Markus Krankenhaus
Wilhelm-Eppstein-Straße 2, 60431 Frankfurt
069 297208740

İŞ

Ayda 450 Avro’dan fazla kazandığınız bir iş sözleşmesi mi imzaladınız? Bu durumda işvereniniz sosyal (sağlık, bakım, emeklilik, işsizlik ve kaza) sigortanız için müracaat etmesi gerekir. Sigorta ücretinin yarısını işveren üstlenir, ücretin diğer yarısı ise sizin ödemeniz gereken paydır.

Almanya’da yasal asgari ücret 2020 yılında (brüt 9,35 Avro). Sektörlere özel asgari ücretler de vardır. Örneğin:

İnşaat sektörü: İnşaat işçileri için 12,55 Avro ve inşaat teknisyenleri için 15,40 Avro.

Bina temizliği: Bina içi temizlik için 10,80 Avro
ve cam ve dış cephe temizliği için 14,10 Avro.

Bakım sektörü: 11,35 Avro

BURADA İŞ Mİ ARIYORSUNUZ?

İş bulmak için farklı yollar vardır:İş bulmak için farklı yollar vardır:

 • İnternette iş arama portalları aracılığıyla, örneğin„İş ve İşçi Bulma Kurumu” nun İş Borsası (Jobbörse): http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
 • İş arayan olarak bildirimde bulunabileceğiniz yerel „İş ve İşçi Bulma Kurumu”
 • Aracı firmalar
 • Gazeteler

Bazı işverenler istihdam için „başvuru belgeleri” isterler. Bir „iş başvurusu”, niyet mektubu, özgeçmiş, diploma ve yeterlilik kopyaları, işveren referanslarından; Almanya dışında bu belgelerin düzenlenemediği bazı durumlarda bu belgelerin tercümelerinden oluşur. Sertifikalarınızın tanınmasına yardımcı olacak makamlar vardır:

berami Frankfurt Mesleki Entregrasyon Derneği, http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Ağı: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungs-beratung.html

MESLEK BİLDİRİMİ

Almanya’ya gelen çok sayıda kişi serbest meslek sahibi olarak çalışmaktadır. Bu da, küçük bir şirket sahibi olduğunuz anlamına gelmektedir.

„Sahte serbest meslek sahibi” durumuna düşme tehlikesi bulunmaktadır. Bu, cezai bir durumdur! “Sahte serbest meslek sahibi” sadece bir müşteriye sahip olmak ve normal bir çalışan gibi banka havalesi almaktır. „Sahte serbest meslek sahibi” durumuna düşmemek için, örneğin birden fazla müşteriye sahip olma ve siparişleri her zaman kendiniz yerine getirme gibi belirli koşulları sağlamalısınız. Bunun dışında bahsedilen sigortalar gibi diğer tüm sigortaları, esnaf ve zanaatkarlar odası veya sanayi ve ticaret odası kaydını, ayrıca vergileri kendiniz ödemek zorundasınız.

İŞ İLİŞKİSİ

Bazen işvereniniz size maaşınızı ödemediği veya işveren ile aranızda olan iş ilişkisinde diğer sorunlar oluşabilir. Bu durumda iş yerinizi, iş verenin ismini, çalışma saatlerinizi ve iş yerindeki görevinizi yazılı olarak bildirmeniz tavsiye edilir.

İŞ BULAMAZSANIZ

İşsizken bazı koşulları yerine getirdiğinizde maddi yardım alabilirsiniz. Buna, belgelerinizi inceledikten sonra ilgili Jobcenter karar verir. Offenbach ve yerel idari bölgelerin her birinde o yerde yaşayanlar için Jobcenter’ler vardır.

ÇOCU KLAR VE AİLE YAŞAMI

ÇOCUK PARASI

Okula giden veya bir meslek kursuna giden çocuklarınız için Almanya’da çocuk parası alırsınız. Çocuk parası için, bilgilerin detaylı olarak kontrol edildiği Aile Kasası’na başvurabilirsiniz.

Aile Kasası adresleri:

Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau

ANAOKULU

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Offenbach am Main Belediyesi - Belediye Binası
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitasoffenbachde

O KU L

Hessen’de okula gitme zorunluluğu vardır. Her çocuk 9 yıl boyunca okula gitmek zorundadır! Almanya’da okul ve kitap masrafları yoktur.

Lütfen çocuğunuzun kayıdını burda yaptırın:

Offenbach am Main Belediyesi ve Offenbach
İdari Bölgesi Eğitim Dairesi
Alaylılar için Kayıt ve Danışma Merkezi
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0

AILELER İÇİN FIRSATLAR

Faydalı bilgi: Aileler ve herhangi bir yaşam koşuluna sahip kişiler için sayısız fırsat bulunmaktadır. Örneğin, hamilelik danışma, çocuk yetiştirme danışma, eğitim ve mesleki eğitim, tek ebeveynli aileler, gençlerden yaşlılara her yaşa uygun eğlenceler. Bu fırsatlar ücretsizdir. Bu fırsatlardan yararlanın!

Bulunduğunuz yerdeki Gençlik Dairesi’nden veya Göçmenlik Danışma Merkezi’nden sizin için doğru olan fırsatı öğrenin.

DİL, EĞLENCE, KÜLTÜR

ALMANCA KURSU

Almanya’da yaşamak demek Almanca konuşmak demektir. Almanca dilini mümkün olan en kısa zamanda öğrenin. Daha sonra kendi işlerinizi kendiniz halledebilir ve başkalarına muhtaç olmazsınız. Kendi taleplerinize en iyi şekilde kendiniz sahip çıkabilirsiniz.

Çok sayıda Almanca kursu fırsatı bulunmaktadır!

Yeterince Almanca konuşmuyorsanız ve bir çeviri veya mütercim tercüme için başka birisine bağlıysanız, şunlara tam olarak dikkat etmelisiniz: Kişisel bilgilerinizi kime veriyorsunuz? Bu kişiyi tanıyor musunuz? Bu kişiye güve-niyor musunuz?

Almanca kursları ile ilgili bilgilere aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php

MÜTERCİM TERCÜME HİZMETLERİ

Bir şirket veya resmi daireyle imzalayacağınız bir sözleşmeyi anlamıyorsanız, en iyisi bir yeminli tercümanı beraberinizde götürün. Bu tercüman masraflı. Yeminli tercümanların bağımsız olduğundan ve gerçek çeviri yapacağından emin olabilirsiniz.

GÖÇMEN KURULUŞLARI

Göçmen organizasyonları, sizi ve taleplerinizi kollamada genellikle güvenilir yerlerdir. Genellikle yerel makamlarla beraber çalışırlar ve güvene sahiptirler. Ayrıca çok yönlü kültür fırsatları da sunarlar. Offenbach bölgesinde böyle çok sayıda organizasyon vardır.

DÜZEN VE EMNİYET

TEMEL KURALLAR VE YASALAR

Offenbach bölgesi uluslararasıdır. Burada tüm dünyadan insanlar yaşar. Her gelen kendi kültürünü ve alışkanlıklarını beraberinde getirir. Bu da buradaki yaşamı ilginç kılar. Beraber yaşam, ancak insanların birbirlerine saygı duyması, anlayış göstermesi ve buranın temel kurallarına ve yasalarına uymasıyla mümkün olur. Bu, kamuya açık alanlarda, evde veya toplu taşıma araçlarında gelinen ülkeye ait belirli davranış biçimlerini bazen yeniden gözden geçirmek anlamına gelmektedir.

Dosyaların internetten indirilmesinde (filmler, müzik vb.) dikkat: Telif haklarına dikkat edin. „Ücretsiz” olarak belirtilmeyen herşey paralıdır vs çok sıklıkla yasal takibi yapılmaktadır. Anadilde hizmet veren avukatları internette bulabilirsiniz.

Uzmanlık alanına dikkat ediniz: İş hukuku, aile hukuku, kira hukuku, okul hukuku vb. Çünkü her avukat tüm hukuk alanlarında danışmanlık yapamaz.

ACİL HİZMETLER VE ACİL DURUM TELEFONLARI

110 Polis (Polizei)

112 İtfaiye ve ambulans (Feuerwehr und Notarztwagen)

– https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php

Bölgede Toplu Taşıma
(Öffentliche Verkehrsmittel in der Region):
www.rmv.de

TAŞINMA VEYA EVE DÖNÜŞ

Başka bir şehre taşınır veya Almanya’yı terk ederseniz ya da Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Bürosu’na (OF) bildirimde
bulunmalısınız. Hangi sözleşmeleri feshetmeniz gerektiğini kontrol ediniz.

Die Broschüre zum Download

Leben in OF

Informationsbroschüre für Zuwanderer neu aufgelegt

weiterlesen